Cấm diễn viên hút thuốc lá trên phim ảnh, sân khấu

Hình ảnh diễn viên hút thuốc lá trên các tác phẩm nghệ thuật điện ảnh, sân khấu sẽ bị hạn chế (hình mang tính minh họa) - Ảnh: Internet
Từ ngày 15.11.2018 các diễn viên sẽ bị cấm diễn những cảnh có hút thuốc lá trong các tác phẩm sân khấu, điện ảnh, tác phẩm dành cho trẻ em.

Thông tư số 25 do Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện ký ban hành ngày 30.8.2018 quy định việc hạn chế hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh có hiệu lực từ ngày 15.11, thay thế cho Thông tư số 2-2014.

Thông tư căn cứ Luật Phòng chống tác hại thuốc lá năm 2012, Luật Điện ảnh 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh năm 2008, căn cứ Nghị định 79 và Nghị định sửa đổi bổ sung số 15 trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật biểu diễn.

Thông tư quy định trên sân khấu và màn ảnh, diễn viên được dùng thuốc lá trong các trường hợp: khắc họa nhân vật lịch sử, tái hiện giai đoạn lịch sử hoặc phê phán hành vi sử dụng thuốc lá. Nếu tác phẩm có cảnh dùng thuốc lá vì mục đích nghệ thuật, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét dựa trên cơ sở đề nghị của hội đồng nghệ thuật.

Theo đó, việc hạn chế hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá áp dụng cho các trường hợp: Thể hiện hành vi bị nghiêm cấm quy định tại điều 9 và hành vi vi phạm nghĩa vụ của người hút thuốc lá quy định tại điều 13 của Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, trừ trường hợp nhằm phê phán, lên án các hành vi này; Ca ngợi tổ chức, cá nhân thành công từ sản xuất, kinh doanh thuốc lá; Thể hiện trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh dành cho trẻ em; Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh diễn viên hút thuốc lá trên các tác phẩm nghệ thuật điện ảnh sân khấu sẽ bị hạn chế (ảnh mang tính minh họa)

Đối với trường hợp hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá nhằm mục đích nghệ thuật thì thực hiện theo quy định tại điều 4, điều 5 của thông tư.

Cụ thể điều 4 quy định diễn viên sử dụng thuốc lá nhằm mục đích nghệ thuật trong tác phẩm sân khấu trong các trường hợp: Khắc hoạ hình tượng nhân vật lịch sử có thật, tái hiện một giai đoạn lịch sử nhất định, phê phán và lên án hành vi sử dụng thuốc lá, các trường hợp khác được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận trên cơ sở đề nghị của Hội đồng nghệ thuật.

Khi sử dụng thuốc lá nhằm mục đích nghệ thuật, diễn viên không thực hiện hành vi hút thuốc thật trên sân khấu.

Đối với lĩnh vực điện ảnh, quy định sử dụng hình ảnh diễn viên hút thuốc lá nhằm mục đích nghệ thuật trong các trường hợp tương tự như tác phẩm sân khấu. Ngoài ra các trường hợp khác được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận trên cơ sở đề nghị của Hội đồng thẩm định.

Trong trường hợp phim có nhiều cảnh diễn viên sử dụng thuốc lá theo đánh giá của Hội đồng thẩm định thì việc phổ biến phim phải được phân loại phổ biến theo lứa tuổi phù hợp, có cảnh báo sức khỏe về tác hại của thuốc lá bằng chữ hoặc bằng hình ảnh.

Tiểu Vân


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.