Ưu tiên xét xử các vụ án liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19

Ảnh: Internet
Theo công văn hỏa tốc số 127/TANDTC-VP của TAND Tối cao, trong thời gian này, các Tòa án ưu tiên đưa ra xét xử, giải quyết các vụ chuẩn bị hết thời hạn xét xử, giải quyết; các vụ án liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19; các vụ việc phục vụ cho nhiệm vụ chính trị địa phương; các vụ án nghiêm trọng dư luận xã hội quan tâm…

Các tòa án đặt tại các tỉnh, thành phố thuộc nhóm nguy cơ cao gồm 12 địa phương: Hà Nội, Lào Cai, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Thuận, Khánh Hòa, TP.HCM, Tây Ninh và Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/CT-TTg và 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 02/2020/CT-CA ngày 10.3.2020 của Chánh án TAND Tối cao; Công văn số 118/TANDTC-VP ngày 31.3.2020 và số 113 của TAND/TANDTC-VP ngày 30.3.2020.

Cụ thể, tiếp tục thực hiện cách ly xã hội kể từ 0 giờ 00 ngày 16.4.2020 đến hết 24 giờ 00 ngày 22.4.2020 trong phạm vi tỉnh, thành phố. Tiếp tục dừng việc xét xử, giải quyết các vụ án, các vụ việc theo Chỉ thị số 02/2020/CT-CA ngày 10.3.2020; trừ các vụ án, vụ việc đã hết thời hạn (kể cả thời gian gia hạn) và bắt buộc phải mở phiên tòa, phiên họp thì thực hiện quy định của pháp luật tố tụng nhưng phải thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch.

Công chức, người lao động của tòa án tiếp tục sử dụng CNTT để làm việc tại nhà, trường hợp cần thiết theo yêu cầu của thủ trưởng đơn vị. Các tỉnh, thành phố phát sinh ổ dịch mới được Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 công bố bổ sung thuộc nhóm nguy cơ cao thì Chánh án tòa án địa phương chủ động thực hiện các yêu cầu phòng, chống dịch nêu trên.

Các tòa án đặt tại các tỉnh, thành phố thuộc Nhóm nguy cơ, Nhóm nguy cơ thấp tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Kể từ 0 giờ 00 ngày 16.4.2020, thực hiện nghiêm các nội dung liên quan đến tổ chức xét xử giải quyết các vụ án theo quy định của tố tụng nhưng phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, chỉ triệu tập những người tiến hành tố tụng, tham gia tố tụng tham dự phiên tòa, phiên họp.

Hạn chế tổ chức các phiên tòa, phiên họp tập trung trên 20 người trong một phòng; yêu cầu thực hiện giữ khoảng cách 2 mét giữa người với người trong phòng xử và nơi làm việc. Bố trí phòng xử trực tuyến để đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa người và người… Ngoài ra, phía Tòa án cũng yêu cầu những người tới làm việc tại trụ sở Tòa án, người tham gia tố tụng trong các phiên xét xử phải tự giác khai báo y tế, lịch sử tiếp xúc, lịch sử di chuyển, đi lại…

Nhã Thanh


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.