Từ 15.7 doanh nghiệp được phép khuyến mại tới 100%

Nếu được Thủ tướng cho phép, doanh nghiệp có thể khuyến mại tới 100% giá bán sản phẩm - Ảnh: Internet
Theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP, doanh nghiệp có thể được phép khuyến mại tối đa 100% giá bán sản phẩm nếu được Thủ tướng cho phép.

Ngày 22.5, Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định 81/2018/NĐ-CP nhằm quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, văn bản quy phạm pháp luật này sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 15.7.2018.

Trong Nghị định 81/2018/NĐ-CP có điểm đáng chú ý là ngoài việc được khuyến mại ở mức tối đa là 50% như quy định hiện hành, thì các doanh nghiệp có thể khuyến mại tới 100% giá trị sản phẩm nếu được Thủ tướng phê duyệt.

Cụ thể, trong khoản 4, điều 6 của Nghị định 81/2018/NĐ-CP nêu rõ "trong các trường hợp tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung (giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại) thì áp dụng hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là 100%. Hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại 100% cũng được áp dụng đối với các hoạt động khuyến mại trong khuôn khổ các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định".

Để làm rõ hơn, khoản 5, điều 6 của Nghị định 81/2018/NĐ-CP khẳng định "chương trình khuyến mại tập trung theo quy định tại khoản 4 điều này gồm:

a) Chương trình do cơ quan nhà nước (cấp trung ương và cấp tỉnh) chủ trì tổ chức, trong một khoảng thời gian xác định, theo hình thức giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại nhằm thực hiện các chính sách phát triển kinh tế có mục tiêu của Quốc gia, của địa phương. Nhà nước có chính sách khuyến khích việc tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung. Mọi thương nhân đều được quyền tham gia vào các chương trình;

b) Các đợt khuyến mại vào các dịp lễ, tết theo quy định của pháp luật lao động, gồm:

- Đợt Tết âm lịch: 30 ngày ngay trước ngày đầu tiên của năm mới âm lịch;

- Các ngày nghỉ lễ, tết khác: Thời hạn khuyến mại của từng đợt khuyến mại vào các dịp lễ, tết không được vượt quá thời gian nghỉ của các dịp lễ, tết tương ứng theo quy định của pháp luật lao động".

Theo nghị định 81/2018/NĐ-CP thì ngoài trường hợp "chương trình khuyến mại tập trung" thì khoản 1, điều 7 quy định "mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá hàng hóa, dịch vụ đó ngay trước thời gian khuyến mại".

Và mức trần khuyến mại tối đa này sẽ không áp dụng cho:

a) Hàng hóa dịch vụ khi thực hiện chính sách bình ổn giá của Nhà nước;

b) Hàng thực phẩm tươi sống;

c) Hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp doanh nghiệp phá sản, giải thể, thay đổi địa điểm, ngành nghề sản xuất, kinh doanh", theo khoản 3, điều 7.

Ngoài việc quy định giá trần khuyến mại, Nghị định 81/2018/NĐ-CP còn quy định rõ các hình thức bán hàng khuyến mại nhằm tăng doanh số kinh doanh của doanh nghiệp đang hoạt động tại thị trường Việt Nam cũng như hướng dẫn các thủ tục có liên quan đến hoạt động này.

Thiên Hà


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.