TP.HCM: Sẽ công khai chất lượng của 110 bệnh viện để người dân biết

Hoạt động khám, chữa bệnh tại một cơ sở y tế trên địa bàn TP.HCM - Ảnh: minh họa
Sở Y tế TP.HCM sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động 110 bệnh viện công lập và tư nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Sở này và công khai chất lượng của tất cả các bệnh viện trên để người dân được biết.

Ngày 1.10 Sở Y tế TP.HCM đã ban hành kế hoạch kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019 đối với 110 bệnh viện, trong đó có 32 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa thành phố; 23 bệnh viện đa khoa quận, huyện và 55 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tư nhân. Đây là những bệnh viện công lập và tư nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế TP.HCM.

Sở Y tế TP cho biết sẽ tiến hành kiểm tra 4 vấn đề chính gồm: số liệu hoạt động; đánh giá chất lượng bệnh viện; khảo sát sự hài lòng của người bệnh ngoại trú, nội trú và nhân viên y tế; các hoạt động khảo sát khác kết hợp trong đợt đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019.

Trong đó, đoàn kiểm tra tập trung kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các hoạt động chuyên môn; cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh; hoạt động cải tiến chất lượng của bệnh viện trong năm 2019 theo bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành; khảo sát sự hài lòng của người bệnh và sự hài lòng của nhân viên y tế.

Bên cạnh đó, Sở Y tế cũng khảo sát về điều kiện bảo đảm công tác khám sức khỏe không có yếu tố nước ngoài, khám sức khỏe có yếu tố nước ngoài, khám sức khỏe lái xe; điều kiện về bảo đảm an toàn sinh học đối với các khoa, phòng xét nghiệm thuộc bệnh viện đã được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học hoặc đã tự công bố đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học; kết quả triển khai cơ sở y tế: “xanh - sạch -đẹp” và kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 2151/ QĐ-BYT ngày 4.6.2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về “đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng người bệnh” năm 2019...Thời gian kiểm tra, đánh giá dự kiến bắt đầu từ ngày 15.11 đến ngày 31.12.2019.

Sở Y tế TP cho biết, thông qua kết quả đánh giá chất lượng và khảo sát sự hài lòng của người bệnh, Sở sẽ xác định những vấn đề ưu tiên để có kế hoạch và biện pháp can thiệp nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh tại các bệnh viện; đồng thời công khai kết quả đánh giá chất lượng của tất cả các bệnh viện thuộc Sở Y tế TP quản lý trên Cổng thông tin điện tử ngành y tế TP để người dân biết.

Trước mắt, Sở Y tế TP yêu cầu các bệnh viện từ nay đến 31.10.2019 tự rà soát và tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện; rà soát các điều kiện về an toàn sinh học; thực hiện thủ tục tự công bố phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học...

Hồ Quang


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.