TP.HCM kỷ luật hàng loạt lãnh đạo công ty, tổng công ty

Nhiều sai phạm tại Sawaco - Ảnh: Internet
Ngày 30.12, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM đã có thông báo kết quả kiểm điểm, xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm.

Xử lý hàng loạt sai phạm tại Sawaco

Theo đó, tại Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV (Sawaco), các cán bộ, đảng viên là lãnh đạo tổng công ty đã có thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm trong triển khai thực hiện đầu tư một số dự án cấp nước chưa đảm bảo tiến độ, chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật. Các dự án sử dụng vốn vay còn chậm tiến độ làm ảnh hưởng đến việc đưa dự án vào khai thác, sử dụng, phát sinh lãi suất.

Công tác quản lý hàng tồn kho chưa được quan tâm, bảo quản đúng công năng; việc thu hồi công nợ còn chậm. Ngoài ra, việc cử nhân sự đi công tác, học tập, trao đổi kinh nghiệm tại nước ngoài chưa chặt chẽ.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức “cảnh cáo” đối với ông Hồ Văn Lâm, nguyên thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, nguyên Phó bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty (từ tháng 11.2014 đến 31.12.2017).

Ban Thường vụ Đảng ủy Sawaco cũng đã thi hành kỷ luật bằng hình thức “khiển trách” đối với ông Hoàng Thế Bảo, thành viên Hội đồng quản trị, Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Trung An; thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phan Xuân Lộc, Trưởng Ban Quản lý Dự án Công ty cổ phần cấp nước Trung An.

Công ty Thoát nước đô thị bán tài sản công không qua đấu giá

Tại Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP.HCM, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM kết luận, các cán bộ, đảng viên là lãnh đạo công ty có thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện việc nhượng bán tài sản cố định trên đất bằng hình thức bán chỉ định mà không đấu giá là không đúng quy định. Đồng thời, công ty này còn thực hiện không đúng quy chế về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị, có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức “khiển trách” đối với ông Nguyễn Quốc Thái, Đảng ủy viên Đảng ủy khối Doanh nghiệp thành phố, Bí thư Đảng ủy công ty, nguyên thành viên Hội đồng thành viên, nguyên Giám đốc Công ty (từ tháng 10.2013 đến tháng 10.2018).

Sai phạm trong việc thực hiện gói thầu thủy lợi

Tại Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi TP.HCM, thông báo của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM nêu rõ, các cán bộ, đảng viên là lãnh đạo công ty có thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm trong việc theo dõi, quản lý công nợ và trích lập dự phòng công nợ phải thu khó đòi. Đồng thời, lãnh đạo công ty sai phạm trong việc khai thác nước ngầm, nước mặt và trong việc thực hiện gói thầu số 1 “xây dựng hồ điều tiết và giai đoạn 1 của tuyến kênh chính”, dự án cải tạo kênh Ba Bò theo kết luận của Thanh tra thành phố.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức “khiển trách” đối với ông Nguyễn Văn Đam, Đảng ủy viên Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố, thành viên Hội đồng thành viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty.

Kỷ luật các lãnh đạo Trung tâm chống ngập nước

Còn tại Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước TP.HCM (nay là Ban quản lý Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM), thông báo nêu rõ, các cán bộ, đảng viên nguyên là lãnh đạo Trung tâm điều hành chống ngập nước có khuyết điểm, vi phạm trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, tư vấn thiết kế và tổ chức thực hiện thi công tại một số dự án, theo kết luận của Thanh tra TP.HCM.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức “khiển trách” đối với 3 đảng viên. Cụ thể, ông Nguyễn Ngọc Công, nguyên Bí thư Đảng ủy (nhiệm kỳ 2015-2020), nguyên Giám đốc Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước TP.HCM. Ông Trần Như Quốc Bảo, Phó giám đốc Ban quản lý Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án 1547 thuộc Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước; ông Đinh Thanh Nghị, nguyên Phó giám đốc Ban Quản lý dự án 1547 cũng nhận hình thức kỷ luật tương tự.

Phan Diệu


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.