Vụ bổ nhiệm Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Cần Thơ: Sở Nội vụ sẽ lập đoàn kiểm tra

Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ, nơi ông Hùng công tác - Ảnh: Hoàng Nguyên
Liên quan đến việc bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT Cần Thơ mà báo điện tử Một Thế Giới đã phản ánh, Sở Nội vụ TP.Cần Thơ cho biết, sẽ lập đoàn kiểm tra vấn đề mà báo nêu.

Ngày 1.11, ông Nguyễn Hoàng Ba, Giám đốc Sở Nội vụ TP.Cần Thơ cho biết, đã nắm những thông tin mà báo điện tử Một Thế Giới đã phản ánh về quy trình bổ nhiệm lại chức danh Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ.

Ông Ba nói rằng, đã xin ý kiến của UBND TP và các sở ngành liên quan. Trong tuần sau sẽ lập đoàn kiểm tra để làm rõ quy trình bổ nhiệm lại đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng, chức danh Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TP. Cần Thơ. Sau khi có kết quả, sẽ báo cáo về UBND TP.Cần Thơ.

Như báo điện tử Một Thế Giới đã phản ánh, ông Hùng được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ từ ngày 3.3.2014 với nhiệm kỳ là 5 năm. Đến tháng 3.2019, ông Hùng đã hết thời hạn bổ nhiệm và cần được bổ nhiệm lại. Việc bổ nhiệm lại ông Hùng cần tuân thủ theo những quy định hiện hành.

Nhưng theo phản ánh của một số cán bộ Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ, sáng 4.3.2019, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ của Sở mới tổ chức cuộc họp để lấy phiếu tín nhiệm đối với ông Hùng. Cuộc lấy phiếu có mặt lãnh đạo Sở và các Trưởng phòng, Phó trưởng phòng thuộc Sở.

Sau đợt lấy phiếu tín nhiệm này, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ tiếp tục yêu cầu những cán bộ là Đảng ủy viên (gồm 9 người, nhưng có 1 người vắng mặt) tiếp tục bỏ phiếu tín nhiệm cho ông Hùng. Kết quả kiểm phiếu không được công bố, tuy nhiên theo nguồn tin của những người có mặt trong buổi lấy phiếu, ở lần lấy phiếu thứ nhất có tỉ lệ quá bán, ở lần thứ 2 chỉ có 3/8 phiếu đồng ý.

2 tháng sau, vào ngày 10.5, Giám đốc Sở - bà Trần Hồng Thắm, lại yêu cầu họp Đảng ủy cơ quan. Trong cuộc họp bà Thắm yêu cầu ông Phạm Văn Dũng - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ thực hiện việc bổ nhiệm lại đối vối ông Hùng giữ chức Chánh Văn phòng Sở. Tại cuộc họp nhiều thành viên yêu cầu bà Thắm công bố tỉ lệ bỏ phiếu tín nhiệm nhưng bà Thắm không đồng ý.

Bà Thắm cho rằng, phiếu tín nhiệm của Đảng ủy (lần bỏ phiếu thứ 2) chỉ mang tính chất tham khảo nên không công bố. Bà Thắm cho rằng, quyết định 20/2012/QĐ-UBDN (Ban hành quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiêp trực thuộc UBND TP, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc UBND quận, huyện) không yêu cầu lấ phiếu của Đảng ủy.

3 ngày sau tức ngày 13.5, ông Phạm Văn Dũng công bố quyết định bổ nhiệm lại chức danh Chánh Văn phòng đối với ông Hùng và vẫn không công bố tỉ lệ phiếu tín nhiệm qua lần đã thực hiện.

Theo quyết định 20 bà Thắm viện dẫn, thì việc bổ nhiệm lại chức danh Chánh Văn phòng đối với ông Hùng còn nhiều điều chưa đúng. Như trong quyết định này quy định rõ: “Chậm nhất là 90 ngày trước ngày hết thời hạn bổ nhiệm cơ quan quản lý công chức, viên chức phải tiến hành quy trình bổ nhiệm lại để quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý”.

Như vậy, thời hạn hết bổ nhiệm đối với ông Hùng là 3.3.2019, thì Sở phải thực hiện quy trình xem xét bổ nhiệm lại từ 3 tháng trước. Còn thực tế, đến ngày 4.3.2019, Sở mới thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với ông Hùng là không đúng thời hạn quy định.

Trong quyết định này cũng quy định việc bổ nhiệm lại công chức giữ lãnh đạo, quản lý phải được ban hành trước 1 ngày làm việc tính đến hết ngày hết thời hạn bổ nhiệm. Như trường hợp của ông Hùng phải bổ nhiệm trước ngày 3.3.2019. Còn thực tế, quyết định bổ nhiệm ông Hùng được ký sau ngày 10.5.2019. Như vậy, quyết định này đã ban hành không đúng thời gian quy định.

Một số cán bộ trong Sở cho rằng, việc Sở không cho tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại phòng làm việc của ông Hùng, cụ thể là Văn phòng Sở là thiếu so với quy định. Trong trình tự bổ nhiệm lại đối với ông Hùng, Sở không thực hiện các bước: triển khai yêu cầu, tiêu chuẩn, chức danh bổ nhiệm, tóm tắt lý lịch, quá trình công tác, triển vọng phát triển bản thân; công chức, viên chức bổ nhiệm lại báo cáo nhận xét đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ.

Sau khi bỏ qua các bước trên Sở tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm ở lãnh đạo chủ chốt và Đảng ủy. Khi Đảng ủy không đạt tỷ lệ bổ nhiệm thì mới có cuộc họp Đảng ủy đột xuất vào ngày 10.5 và cho rằng, phiếu tín nhiệm của Đảng ủy chỉ mang tính chất tham khảo!

Một số cán bộ thuộc Sở cho rằng, việc này thể hiện sự thiếu minh bạch, không rõ ràng trong công tác cán bộ. Vì một khi đã tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm Đảng ủy, thì cần tôn trọng ý kiến của tập thể vì đó là ý chí của tập thể, không thể nói là tham khảo.

Việc bổ nhiệm lại đối với ông Hùng còn không tuân theo quyết định số 16-QĐ/TU của Thành ủy Cần Thơ. Cụ thể, cán bộ làm báo cáo tự nhận xét, đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ. Tập thể cán bộ chủ chốt trong cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến và bỏ phiếu tín nhiệm (phiếu kín) đối với nhân sự đề nghị bổ nhiệm lại. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị trục tiếp sử dụng cán bộ nhận xét, đánh giá và đề xuất ý kiến có bổ nhiệm lại hay không.

Tập thể lãnh đạo bỏ phiếu kín quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định theo phân cấp cán bộ. Cán bộ được trên 50% số người được triệu tập ở các hội nghị đồng ý thì trình cấp có thẩm quyền xem xét bổ nhiệm lại, trường hợp dưới 50% thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Từ đó, nếu căn cứ theo các quy định này thì Sở GD-ĐT đã không thực hiện đúng quy trình trong việc bổ nhiệm lại đối với ông Hùng với chức danh Chánh Văn phòng Sở. PV nhiều lần liên hệ với ông Hùng, để tìm hiểu thêm về vụ việc như ông Hùng không nghe máy.

Nhóm PV


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.