TP.HCM sẽ bán đấu giá nhà tái định cư để tăng nguồn thu

Một khu nhà tái định cư tại quận 2, TP.HCM - Ảnh: PD
TP.HCM muốn được rà soát lại toàn bộ quỹ nhà tái định cư trên địa bàn để có phương án điều chuyển, hoặc bán đấu giá quỹ nhà tái định cư đến nay chưa bố trí được để thu hồi vốn ngân sách tạm ứng, tăng thu nhằm đảm bảo đủ nguồn bố trí cho chi đầu tư phát triển.

UBND TP.HCM đã có văn bản kiến nghị với các bộ, ngành chức năng về một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017.

Một trong những nội dung đáng lưu ý là để tăng thu, TP sẽ rà soát lại toàn bộ quỹ nhà tái định cư trên địa bàn, có phương án điều chuyển hoặc bán đấu giá quỹ nhà tái định cư đến nay chưa bố trí được để thu hồi vốn ngân sách tạm ứng, tăng thu nhằm đảm bảo đủ nguồn bố trí cho chi đầu tư phát triển.

Ngoài ra, UBND TP kiến nghị việc bố trí vốn phải tuân thủ nguyên tắc, thứ tự ưu tiên theo Luật Đầu tư công. Đồng thời, TP được tiếp tục thực hiện nguyên tắc đã được HĐND TP thông qua các năm trước đây, bố trí vốn theo khả năng cân đối ngân sách, huy động vốn đến đâu bố trí vốn đến đó, thực hiện nhiều giải pháp nhằm huy động thêm các nguồn vốn khác để chi cho đầu tư công, phấn đấu tổng mức vốn cho đầu tư công năm 2017 phải cao hơn so với năm 2016.

Đặc biệt, cần có phương án điều chỉnh giảm vốn đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, bổ sung vốn cho các dự án có tỷ lệ giải ngân cao và có khả năng hoàn thành dứt điểm trong năm.

Đối với các dự án đã được các sở, ban, ngành, UBND các quận-huyện và chủ đầu tư đăng ký thực hiện từ nguồn vốn ngân sách TP, đã được TP chấp thuận chủ trương đầu tư, trong quá trình thực hiện, nếu có nhà đầu tư quan tâm, đăng ký đầu tư thì rà soát, báo cáo UBND TP chấp thuận chủ trương chuyển đổi sang hình thức đối tác công tư.

Bên cạnh đó TP cũng đề xuất cần đẩy mạnh thực hiện chương trình kích cầu đầu tư; kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các dự án, có biện pháp xử lý đối với các nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết, kiên quyết loại ra các nhà thầu không có năng lực đã vi phạm.

Phan Diệu


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.