TP.HCM sẽ bãi miễn cán bộ mất uy tín, mất lòng dân

TP.HCM đang xây dựng cơ chế bãi miễn cán bộ mất uy tín - Ảnh: TTO
TP.HCM sẽ xây dựng cơ chế loại bỏ, bãi miễn những người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, mất uy tín với cán bộ, công chức, viên chức, với nhân dân; và có chính sách đãi ngộ, động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ 10 về chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, TP.HCM sẽ xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm giữa các cơ quan, giữa các cấp chính quyền thành phố. Đồng thời, TP.HCM cũng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm và tận tụy phục vụ nhân dân và đáp ứng tốt yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, xây dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, góp phần xây dựng thành công đô thị thông minh.

Bên cạnh việc xây dựng bộ máy, TP.HCM cũng xây dựng chính quyền điện tử phù hợp với đô thị đặc biệt tương thích với mô hình Chính phủ điện tử, có mô hình hiệu quả cho từng cấp đảm bảo công khai minh bạch. Đặc biệt, TP còn tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch nhằm giảm thiểu về thời gian và chi phí của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong việc tuân thủ thủ tục hành chính.

Để đạt được những mục tiêu trên, trong giai đoạn 2016 - 2020, TP.HCM sẽ tập trung rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính không còn phù hợp, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Tập trung cải cách thủ tục hành chính trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị và giữa các cơ quan, đơn vị ở các cấp với nhau. Tăng cường kiểm tra, khảo sát, nhất là lĩnh vực y tế, giáo dục, xây dựng, tài nguyên, môi trường, thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, đăng ký cư trú, hộ tịch...

Đáng chú ý, TP còn xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức thiếu ý thức phục vụ người dân, tổ chức khi đến giao dịch, có hành vi nhũng nhiễu, yêu cầu bổ sung hồ sơ nhiều lần không đúng quy định, giải quyết hồ sơ trễ hạn không có lý do chính đáng và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

UBND TP nhấn mạnh đến việc xây dựng cơ chế loại bỏ, bãi miễn những người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, mất uy tín với cán bộ, công chức, viên chức, với nhân dân. Trong khi đó, TP có chính sách đãi ngộ, động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ngoài ra, TP.HCM cũng sẽ triển khai thí điểm cơ chế thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp sở ngành, cấp phòng và tương đương gắn với chuyên môn nghiệp vụ trong bộ máy cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp theo đề án của Chính phủ.

Phan Diệu


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.