TP.HCM hỗ trợ học phí cho sinh viên thuộc hộ dân có đất bị thu hồi

Sinh viên thuộc hộ dân có đất bị thu hồi được hỗ trợ học phí (Ảnh: TL)
UBND TP.HCM vừa chấp thuận đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ đào tạo về việc áp dụng mức trần học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà tại các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố.

Theo đó, TP.HCM hỗ trợ cho sinh viên đang học cao đẳng, đại học tại các cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư với mức từ 1,4 triệu đồng đến 4,4 triệu đồng/tháng/sinh viên. Đối với sinh viên đang học cao đẳng, đại học tại các cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư từ 490.000 đồng đến 880.000 đồng/tháng/sinh viên.

Mức hỗ trợ học phí đối với sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục do các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp nhà nước quản lý trực tiếp được thực hiện theo mức trần học phí tương ứng với các chương trình đào tạo đại trà trình độ cao đẳng, đại học của cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư.

Phan Diệu


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.