Tổng bí thư: Chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy tội… chậm được ngăn chặn

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Trung ương 7 - Ảnh: VGP
Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 7 vào sáng 7.5, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh cán bộ và công tác cán bộ là vấn đề đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, có ý nghĩa quyết định sự thành bại của cách mạng.

Ghi nhận nhiều trưởng thành của đội ngũ cán bộ các cấp, tuy nhiên, theo Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ còn bộc lộ không ít những hạn chế, yếu kém. Đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị đông nhưng chưa mạnh, tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cán bộ xảy ra ở nhiều nơi.

Bên cạnh đó, cơ cấu giữa các ngành nghề, lĩnh vực chưa thật sự hợp lý, thiếu sự liên thông giữa các cấp, các ngành; thiếu những cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, nhà khoa học và chuyên gia đầu ngành. Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó có cả cán bộ cấp chiến lược uy tín thấp, năng lực, phẩm chất chưa ngang tầm nhiệm vụ; thiếu gương mẫu, chưa thật sự gắn bó mật thiết với nhân dân; vướng vào tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm.

“Không ít cán bộ, quản lý doanh nghiệp thiếu ý chí tu dưỡng, rèn luyện, thậm chí lợi dụng sơ hở, cố ý làm trái, trục lợi, làm thất thoát vốn, tài sản nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng. Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội... chậm được ngăn chặn và đẩy lùi”, Tổng bí thư nêu.

Tổng bí thư cũng yêu cầu phải trả lời cho được câu hỏi vì sao 20 năm qua, đặc biệt những năm gần đây mặc dù Đảng đã có rất nhiều chủ trương, chính sách về công tác cán bộ được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, nhưng trong thực hiện vẫn còn nhiều bất cập, hiệu quả còn thấp? Nguyên nhân từ đâu, ở khâu nào, ở cấp nào?

Từ đó, Tổng bí thư cho rằng cần đi sâu thảo luận, làm rõ, tạo sự thống nhất cao về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu trước mắt cũng như lâu dài và những nhiệm vụ, giải pháp lớn, có tính đột phá khả thi cao để sớm khắc phục triệt để những hạn chế đã nêu, làm tốt hơn nữa công tác cán bộ, xây dựng cho được một đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý phải cố gắng chỉ ra khâu đột phá là khâu nào, đánh giá cán bộ hay sắp xếp, bố trí cán bộ; khắc phục tình trạng "chạy chức, chạy quyền" hay "thân quen, cánh hẩu"; chú trọng đặc biệt phẩm chất hay năng lực hay coi trọng cả hai; vì sao có nhiều nghị quyết rất đúng, rất trúng nhưng việc thực hiện hiệu quả lại thấp; vì sao quy trình thì đúng nhưng bố trí con người cụ thể lại sai; vướng mắc chính là ở chỗ nào; cơ chế giám sát quyền lực đã đủ chưa; chính sách tạo ra động lực để cán bộ tâm huyết gắn bó với sự nghiệp là gì?...

Theo kiến nghị của ĐBQH Lê Thanh Vân, về tiêu chí nhận diện cán bộ cần chia thành 6 nhóm: cán bộ chính trị; cán bộ quản lý; cán bộ điều hành; cán bộ khoa học - công nghệ; cán bộ chuyên môn; cán bộ văn hóa - nghệ thuật. Đây là cơ sở để bố trí nhân sự phù hợp với từng lĩnh vực cụ thể theo sở trường sở đoản của từng người. “Ví như sử dụng các loại gỗ vào việc dựng nhà: gỗ lim thuộc nhóm gỗ tốt thì dùng làm trụ cột; tre, nứa thì làm phên dậu; không thể lấy gỗ lim làm cột cái và ngược lại, không thể lấy gỗ dâu làm cột trụ. “Dụng nhân như dụng mộc” là vì vậy”, ông Vân nêu.

Ông Vân cho rằng một người có khả năng làm tốt công tác phong trào, chưa hẳn trở thành một chính trị gia hay một nhà lãnh đạo trong hệ thống chính trị; một doanh nghiệp giỏi về sản xuất, kinh doanh chưa hẳn trở thành một nhà quản lý, điều hành trong bộ máy hành chính; một nhà khoa học xuất sắc chưa hẳn trở thành một chính khách…

Theo ông Vân, trên thực tế đã có sự nhầm lẫn đáng tiếc trong việc phân loại, nhận diện và sử dụng cán bộ. Đôi khi, vì cơ cấu mà xem nhẹ tiêu chuẩn, vì tính đại diện mà xem nhẹ chất lượng cán bộ.

Ông Lê Thanh Vân cũng cho biết để tuyển chọn được người có đức, tài và sử dụng đúng mục đích, thì phải có cách thức để nhận diện. Cách nhận diện phổ biến nhất hiện nay là đối với các chức danh do bầu cử (lãnh đạo, quản lý), thì phải trình bày được cương lĩnh, chương trình, kế hoạch hành động và bảo vệ được quan điểm, tư tưởng của mình trước tập thể có thẩm quyền. Đối với các chức danh do bổ nhiệm (điều hành), thì nhất thiết phải thông qua thi tuyển.

Ngoài hai hình thức tuyển chọn cơ bản trên đây, ông Vân cho rằng cần đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế tiến cử nhân tài. Theo đó, những ai nhận thấy một người có khả năng đáp ứng đủ các tiêu chí cán bộ theo từng nhóm như trên, thì tiến cử người ấy cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền. Đồng thời, phải xác định trách nhiệm cụ thể của tập thể, cá nhân trong việc tuyển chọn cán bộ và tiến cử nhân tài, với các quy định về thưởng, phạt nghiêm minh.

Về phương pháp đánh giá cán bộ, đại biểu Vân cho rằng hiện nay chủ yếu dựa vào báo cáo tự kiểm điểm của cá nhân và bỏ phiếu tín nhiệm của tập thể, để làm căn cứ đánh giá cán bộ. Cơ chế này có mặt tích cực là bảo đảm dân chủ, nhưng không chính xác, thậm chí thiếu khách quan, nếu như tập thể đánh giá là một tập thể phe cánh, xuôi chiều.

Để khắc phục tình trạng này, ông Vân cho rằng cần quy định bộ tiêu chí đánh giá cán bộ trên cơ sở xác định thực chứng từng hành vi công vụ với các thang điểm cụ thể, như: ý thức chấp hành kỷ luật; mức độ hoàn thành nhiệm vụ; kết quả cụ thể từ ngày nhận nhiệm vụ; khả năng xử lý tình huống; khả năng đề xuất những vấn đề mới làm thay đổi tình hình…

Ngoài ra, cần có quy định về việc khảo khóa, sát hạch theo định kỳ hằng năm để đánh giá lại năng lực cán bộ qua cơ chế thi lại (có cập nhật) và bỏ phiếu tín nhiệm để đánh giá khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Lam Thanh


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận5

 • Nhân v QuảReply

  07-5-2018 06:01:09

  Mọi thứ không vĩnh cửu trừ lợi ích. Chức, quyền, quy hoạch, luân chuyển ... đều gắt chặt với lợi ích. Đã là người, chắc là phải chạy lợi ích. Không dạng này thì dạng khác. Diệt lợi ích có được? Người, nhóm người làm quy hoạch, bổ nhiệm... chắc chắn được chạy bằng tiền, tình... Dân quy hoạch, bổ nhiệm thì phải chạy dân. Không ai đủ tiền tình chạy dân buộc phải dùng tài năng. Dân lãi to. Các nước bắc Âu, Mỹ... dùng cách này.

 • Nguyễn Hoàng HảiReply

  07-5-2018 05:49:05

  Quan sát chính trường các nước pháp quyền Châu Âu (nhất là các nước trong sạch nhất) không thấy hay hiếm, ít thấy hiện tượng như Tổng bí thư nói: “chạy chức, chạy quyền, thân quen, cánh hẩu”. Tất nhiên lí do cùng ý chí „cùng ê kíp“ thì họ cũng có, tức là đề bạt người để phối hợp với nhau cho tốt thì không thể đòi hỏi chính xác tuyệt đối ở họ - mà vẫn có yết tố chủ quan, sai sót cho phép và vẫn chấp nhận được nếu không vượt giới hạn. Tuy nhiên đã đến mức bỏ tiền ra để vào chức vụ hay chạy tiền như Châu Thị Thu Nga khai chạy đại biểu quốc hội thì đó là chuyện ở ta – chứ không đọc thấy ở xứ các nước ít tham nhũng! Đơn giản nước họ minh bạch lắm, chứ không nhiều „nhạy cảm“, „bí mật“ như ta. Báo chí xứ họ cũng có quyền vạch trần mạnh mẽ sai phạm của bất kỳ ai mà không sợ vi phạm quyền tự do. Hay có vụ việc nào ầm ĩ do cơ quan hành pháp gây nên (ví dụ như Formosa ở ta) là Quốc hội họ ít nhất phải thành lập Ủy ban điều tra (kiểm soát quyền lực qua Quốc hội), có vụ việc sai trái của chính quyền với dân (ví dụ thu đất sai Hiến pháp, pháp luật) thì Tòa hành chính bảo vệ người dân (tư pháp chế ngự hành pháp) hoặc Cơ quan quốc hội ban hành luật trái hiến pháp thì Tòa Hiến pháp bác bỏ yêu cầu Quốc hội phải làm lại luật trong 1 thời hạn, chậm sẽ phạt Quốc hội (Cơ quan tư pháp chế ngư cơ quan lập pháp). Còn có dấu hiệu chạy chức … thì cơ quan điều tra của họ hoàn toàn độc lập đề điều tra bất kỳ ai (ở họ không nói „không có vùng cấm“ nhiều như ta hay nói hiện nay – nhưng thực tế việc làm của họ là chả tha 1 ai khi vi phạm!). Thiết tưởng cái hay cái tốt của nhân loại vì sao chúng ta lại không tham khảo học tập (có phải cổ nhân đã nói: KHÔNG THẦY ĐỐ MÀY LÀM NÊN, mà cứ mầy mò đi con đường riêng, khiến cứ loay hoay mãi!

 • Dân NguyễnReply

  07-5-2018 05:09:55

  Nhận diện thôi, chưa đủ hãy nhìn thẳng vào bản chất. BẢN CHẤT CỦA MỌI TIÊU CỰC THAM NHŨNG mà hàng chục năm qua chúng ta vẫn đánh giá là hạn chế, khuyết điểm yếu kém, chưa được đẩy lùi, ngăn chặn,...(mới có chuyển biến từ 2017 đến nay) là LÒNG THAM CỦA QUAN CHỨC (người có chức, có quyền). Nói đa số thường dân đều tốt, đa số quan chức đều tiêu cực tham nhũng là rất đúng, rất trúng. Quan chức tham nhũng tiêu cực chính là GIẶC NỘI XÂM. ĐÁNH GIẶC NỘI XÂM CỰC KHÓ (vì ta đánh ta như lời Tổng bí thư). Để đánh giặc ngoại xâm, đảng ta phải có đường lối, chiến lược lãnh đạo toàn dân vượt qua gian khổ hy sinh mới giành thắng lợi. Còn để chống tiêu cực tham nhũng mà ta chỉ mới DỪNG LẠI Ở HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TRONG ĐẢNG, phê bình, tự phê bình là chưa đủ, thậm chí bị bọn họ vô hiệu hóa. Thực tế là hầu hết kẻ NHÚNG CHÀM được nắm quyền để khống chế các loại quan chức khác, và đe nẹt Dân , biến dân thành kẻ bất lực để họ càng ngày càng lộng hành; còn cấp trên thì coi nhẹ tỉnh huyện, , rút kinh nghiệm rồi cho qua vì phong bì nặng thì LÀM SAO ĐÁNH NỔI LOẠI GIẶC NÀY? DÂN KÌ VỌNG TỔNG BÍ THƯ HÃY LÀM SẠCH, SẠCH TRIỆT ĐỂ CÁC LOẠI QUAN CHỨC NHÚNG CHÀM TIN GỌN LẠI BỘ MÁY TỪ TW ĐẾN ĐỊA PHƯƠNG ĐỒNG BỘ...

 • minh LêReply

  07-5-2018 03:23:14

  Mong sao, Tổng bí thư ngăn chặn được việc: Chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy tội… , có như vậy Việt Nam với phát triển được.

 • Nguyễn Duy TânReply

  07-5-2018 02:04:09

  Chạy chức chạy quyền là nguyên nhân của mọi nguyên nhân làm tha hóa đội ngũ cán bộ, là nguyên nhân của tệ nạn tham nhũng, lợi ích nhóm hiện nay. Nhưng chúng ta chưa bắt và xử được một vụ nào điển hình để răn đe, ngăn chặn. Thời gian vừa qua tại vụ án cựu đại biểu Quốc hội Thu Nga đã khai trước tòa về việc chạy chức đại biểu QH 1,5 triệu đô la nhưng quan tòa đã không cho khai tiếp. Tôi đề nghị Tổng bí thư chỉ đạo điều tra xử lý việc này đến cùng để làm gương

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.