Tăng cường chống gian lận, tiêu cực trong thi nâng ngạch bậc công chức

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình - ảnh minh họa
“Tăng cường thanh tra giám sát chống tiêu cực và gian lận trong việc thi nâng ngạch. Việc xác định vị trí việc làm phải bảo đảm phù hợp với chủ trương tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước” – Phó thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo.

Ngày 22.6, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình thông báo kết luận về buổi làm việc với Bộ Nội vụ trước đó. Phó thủ tướng đã giao Bộ Nội vụ rà soát, tổng hợp những vướng mắc, đề xuất hoàn thiện thể chế về tuyển dụng, sử dụng, quản lý và đánh giá công chức, viên chức cho phù hợp với thực tiễn, không để xảy ra tiêu cực, phân cấp quản lý phù hợp.

Phó Thủ tướng yêu cầu quy định về thi nâng ngạch phải bảo đảm công khai, minh bạch, xác định môn và hình thức thi phù hợp nhằm mục đích bảo đảm đánh giá đúng thực chất trình độ, năng lực thực tiễn của cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu công vụ.

“Tăng cường thanh tra giám sát chống tiêu cực và gian lận trong việc thi nâng ngạch. Việc xác định vị trí việc làm phải bảo đảm phù hợp với chủ trương tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước” – Phó thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo.

Ngoài ra, Phó thủ tướng giao Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thành các đề án trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhất là những đề án phải lùi thời hạn trình, trong đó, lưu ý các văn bản về: tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý.

Đồng thời, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình cũng giao Bộ Nội vụ quy hoạch việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; áp dụng Luật Cán bộ, công chức đối với đối tượng cán bộ.

Theo Phó thủ tướng, Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ ngành đề xuất chính sách khả thi để thu hút người có tài năng trong hoạt động công vụ, lựa chọn các lĩnh vực chuyên ngành, đặc thù để xác định chính xác người có tài năng, lưu ý thủ tục tiếp tục công nhận người có tài năng sau một thời gian làm việc.

“Tổ chức thực hiện tinh giản biên chế, tránh tinh giản biên chế không đúng đối tượng, sử dụng việc tinh giản biên chế không đúng mục đích. Tổng hợp, cập nhật số liệu về tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ” – Phó thủ tướng chỉ đạo.

Cũng tại kết luận này, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Nội vụ triển khai Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020, phối hợp và đôn đốc cải cách thủ tục hành chính, xóa bỏ các rào cản, thủ tục rườm rà, loại bỏ các giấy phép con không phù hợp, giảm thời gian thực hiện các thủ tục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện cung cấp dịch vụ công qua mạng, liên thông giữa các lĩnh vực, xây dựng Chính phủ điện tử, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh.

Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ sớm đề xuất phương án xử lý sự thiếu thống nhất về đầu mối tiếp nhận và trả hồ sơ đăng ký kinh doanh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện công bố đúng thời hạn chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đồng thời đôn đốc các cơ quan liên quan triển khai xác định chỉ số hài lòng về chất lượng dịch vụ công trong lĩnh vực y tế và giáo dục đào tạo.

Trí Lâm


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.