Quảng Ngãi: Yêu cầu thủy điện Sơn Trà 1 sửa lại đường cho dân

Tuyến đường ĐH 83 tan nát sau khi dự án thủy điện Sơn Trà 1 thi công - Ảnh: Lê Đình Dũng
UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có chỉ đạo yêu cầu Công ty cổ phần 30.4 Quảng Ngãi, chủ đầu tư dự án thủy điện Sơn Trà 1 sửa chữa lại tuyến đường ĐH 83 đã bị băm nát sau quá trình đơn vị này xây dựng công trình.

>> Nát đường vào thủy điện: Do doanh nghiệp hay tại thiên tai?

Ngày 31.8, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết Phó chủ tịch tỉnh, ông Đặng Văn Minh vừa ký công văn về việc chủ trương đầu tư các dự án thủy điện Núi Ngang, Thượng Sơn Tây, Sơn Trà 1C, Trà Khúc 1.

Theo đó, về việc đầu tư, sữa chữa tuyến đường ĐH 83 bị ảnh hưởng bởi dự án thủy điện Sơn Trà của Công ty cổ phần 30.4 Quảng Ngãi; giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và chủ đầu tư tổ chức kiểm tra, xác định mức độ hư hại, nguyên nhân và thống nhất biện pháp xử lý. Trên cơ sở đó, đề nghị chủ đầu tư dự án thủy điện Sơn Trà sữa chữa nhằm phục vụ việc đi lại, sản xuất của người dân và thi công công trình thủy điện, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trong tháng 9.2017.

Nhà quản lý vận hành của thủy điện Sơn Trà 1 đóng tại huyện Sơn Tây

>> Phá rừng làm thủy điện là 'tội đồ’

>> Thủy điện nhỏ: Đừng đánh đổi thiên nhiên vì lợi ích một số người

Về điều tiết nguồn thu từ các dự án thủy điện, trong phân bổ ngân sách hàng năm, giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bổ sung có mục tiêu cho các huyện có nộp ngân sách từ nguồn thu thủy điện lớn để ưu tiên đầu tư các dự án phát triển sản xuất cho nhân dân; sửa chữa hạ tầng giao thông vùng bị ảnh hưởng để đảm bảo đời sống của người dân bằng hoặc tốt hơn trước khi thực hiện dự án.

Về chủ trương đầu tư các dự án thủy điện Núi Ngang (Công ty TNHH đầu tư và xây dựng HDT), Thượng Sơn Tây (Công ty cổ phần thủy điện Thượng Sơn Tây), Sơn Trà 1C (Công ty cổ phần 30.4 Quảng Ngãi), Trà Khúc 1 (Công ty cồ phần thủy điện Huy Măng); đề nghị các công ty trên tiếp thu ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu tham dự hội nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy vào ngày 10.8.2017 và ý kiến chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh ủy tại kết luận nêu trên; khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ dự án, gửi Sở KH-ĐT chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định.

Tỉnh Quảng Ngãi chuẩn bị cho xây thêm 4 dự án thủy điện

Giao Sở KH-ĐT nghiên cứu trước khi tham mưu UBND tỉnh chủ trương đầu tư các dự án cần quy định ràng buộc trách nhiệm cụ thể của chủ đầu tư các dự án thủy điện trong việc phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên sửa chữa các công trình phục vụ lưỡng dụng (vừa phục vụ sản xuất sinh hoạt của người dân và vừa thi công dự án), nhất là đường giao thông khi thi công hoặc bị ảnh hưởng khi vận hành dự án; có trách nhiệm với cộng đồng thông qua các hoạt động ủng hộ an sinh xã hội, giải quyết việc làm nhằm nâng cao đời sống người dân trong khu vực tốt hơn so với khi chưa có dự án.

Yêu cầu chủ đầu tư các dự án thủy điện phải có cam kết bảo đảm giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật dân sinh phục vụ nhân dân trong khu vực dự án; đảm bảo chất lượng bằng hoặc tốt hơn trước khi thực hiện dự án.

Các chủ đầu tư phải thực hiện việc lập, trình thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo đúng quy định; khắc phục tối đa các tác hại tiêu cực của dự án đến sản xuất và đời sống của người dân, đảm bảo việc duy trì dòng chảy tối thiểu để ổn định hệ sinh thái và sản xuất nông nghiệp.

Giao Sở Công Thương, Sở KH-ĐT, Sở TN-MT, UBND các huyện có dự án thủy điện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc đầu tư các dự án thủy điện trên địa bàn nhằm đảm bảo chất lượng công trình và đúng ĐTM được phê duyệt; trường hợp phát hiện sai phạm, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

>> Quảng Ngãi quyết theo thủy điện 'siêu nhỏ' 0,7 MW

Lê Đình Dũng


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.