Quảng Ngãi: Vận động người dân điều chỉnh thời gian cưới hỏi phòng COVID-19

Một đám cưới được tổ chức trong mùa dịch COVID-19 - Ảnh: Internet
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng, chính quyền cấp xã phối hợp với các hội đoàn thể tại địa phương tuyên truyền, vận động các gia đình điều chỉnh thời gian tổ chức việc cưới hỏi vào thời điểm thích hợp (khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt).

​Trường hợp đã ấn định thời gian tổ chức mà không thể điều chỉnh thì hướng dẫn gia đình có biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế; đồng thời thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tổ chức trong phạm vi gia đình, có hình thức báo hỷ thay cho giấy mời dự lễ cưới nhằm hạn chế tập trung đông người, góp phần bảo vệ sức khỏe cho người thân và cộng đồng xung quanh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên hệ thống thông tin cơ sở và các phương tiện truyền thông.

Đề nghị Ủy ban MTTQVN và các hội, đoàn thể tỉnh phối hợp, chỉ đạo các cấp hội phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động các hộ gia đình và Nhân dân chung tay phòng, chống dịch bệnh.

Thạch Châu


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.