Phấn đấu 100% người cao tuổi có thẻ BHYT

Bộ Y tế đề xuất nâng mức hỗ trợ đóng để 100% người cao tuổi có thẻ BHYT - Ảnh: Internet
Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ báo cáo về công tác xây dựng kế hoạch, phối hợp tổ chức thực hiện, phấn đấu 100% người cao tuổi có thẻ BHYT trước năm 2020.

Theo đó, Bộ Y tế cho rằng ngay sau khi Phó thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo (đầu năm 2019), Bộ Y tế đã phối hợp với các bộ, ban, ngành liên quan tiến hành rà soát toàn bộ các chính sách an sinh xã hội với người cao tuổi theo các quy định của pháp luật.

Theo số liệu từ Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội, đến tháng 4.2019, cả nước có 11,3 triệu người cao tuổi và 6,2 triệu người khuyết tật có thẻ BHYT, chiếm 95%, hiện tại chỉ còn khoảng 5% người cao tuổi, người khuyết tật chưa có thẻ BHYT.

Báo cáo của cơ quan quản lý người cao tuổi cũng cho thấy, hiện tại số người cao tuổi chưa có thẻ BHYT hầu hết thuộc nhóm từ 60 - 79 tuổi, không thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc không thuộc đối tượng chính sách ưu đãi xã hội. Thậm chí có người cao tuổi dù đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ nhưng vẫn không đủ điều kiện, khả năng tài chính để mua thẻ BHYT.

Bộ Y tế kiến nghị Chính phủ trước mắt xem xét điều chỉnh mức đóng, mức hỗ trợ đóng BHYT đối với người cao tuổi trên cơ sở tính toán khả năng cân đối quỹ.

Về mặt định hướng, ngân sách nhà nước đã giảm chi cho các bệnh viện do tính tiền lương vào giá dịch vụ khám chữa bệnh, do đó Bộ Y tế đề xuất dùng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước giảm chi này để nâng mức đóng, mức hỗ trợ các nhóm đối tượng tham gia BHYT, trong đó có người cao tuổi cần ưu tiên.

Đặc biệt, cần quan tâm hỗ trợ nhóm người cao tuổi từ 60 - 79 tuổi tham gia BHYT theo hộ gia đình và hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ.

Cần chỉ đạo các địa phương chủ động xây dựng phương án huy động ngân sách từ nguồn kinh phí của địa phương để hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người cao tuổi và người khuyết tật chưa có thẻ BHYT trên địa bàn, ngoài phần kinh phí đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Mức ngân sách hỗ trợ tại các địa phương (63 tỉnh thành) đóng BHYT đối với người cao tuổi, người khuyết tật dự kiến là 700.000 đồng/người/năm, dự kiến khoảng 600 tỉ đồng/năm.

Bộ Y tế kiến nghị “Về lâu dài, cần đưa nội dung xây dựng, hỗ trợ mức đóng BHYT đối với người cao tuổi vào nội dung vào sửa đổi, bổ sung Luật BHYT, làm thế nào tất cả các đối tượng đủ điều kiện công nhận là người cao tuổi thì được hưởng đầy đủ mức đóng BHYT do ngân sách nhà nước bảo đảm”.

Tuyết Nhung


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.