Mới thu xếp được 5000 tỉ giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành

Mô hình dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành
Chiều 19.6, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015; Nghị quyết về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Thông qua việc tách dự án Long Thành

Trong chiều nay, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Kết quả cho thấy với 449 đại biểu tham gia, chiếm 91,45%, trong đó có 403 tán thành, chiếm 82,08%; không tán thành là 41 đại biểu, chiếm 8,35%. Như vậy, Nghị quyết đã được thông qua.

Theo Nghị quyết, diện tích đất thu hồi bao gồm: Diện tích đất của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (5.000 ha) và diện tích đất xây dựng các khu tái định cư tập trung, diện tích nghĩa trang, diện tích các công trình phục vụ tái định cư.

Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Đồng Nai và các bộ, ngành liên quan triển khai lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành báo cáo Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

UBTVQH nêu rõ, sự quá tải của sân bay Tân Sơn Nhất và nhu cầu vận tải hàng không ngày càng tăng cao nên việc triển khai Dự án Long Thành càng trở nên cấp bách hơn.

Nếu thực hiện kéo dài, công tác giải phóng mặt bằng mất nhiều thời gian và chi phí. Do vậy, UBTVQH xin đề nghị Quốc hội cho phép tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Long Thành thành Dự án thành phần để thực hiện trước nhằm bảo đảm tiến độ của dự án, tiết kiệm chi phí và đáp ứng nguyện vọng của người dân.

Băn khoăn lớn nhất là nguồn vốn thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, theo UBTVQH, trên cơ sở số liệu điều tra thông tin, khảo sát sơ bộ và cập nhật đơn giá mới nhất của UBND tỉnh Đồng Nai, tổng kinh phí khái toán cho công tác giải phóng mặt bằng (bao gồm xây dựng hạ tầng 2 khu tái định cư và khu nghĩa trang) khoảng 23.000 tỉ đồng. Hiện ngân sách đã bố trí 5.000 tỉ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn cho công tác giải phóng mặt bằng dự án, mới đáp ứng 21,7% nhu cầu.

Sau khi Quốc hội thông qua việc tách dự án thành phần, Chính phủ sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần và xây dựng phương án giải phóng mặt bằng cụ thể, xác định được tổng mức đầu tư chính thức làm căn cứ để Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo chuẩn bị kỹ phương án nguồn vốn và báo cáo Quốc hội việc xem xét.

Cơ quan này cũng cho biết, việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư một lần cho toàn bộ Dự án sẽ tạo sự đồng nhất về chính sách bồi thường, hạn chế khiếu nại, khiếu kiện của người dân.

UBTVQH cho biết, dự án thành phần này liên quan đến công tác an sinh xã hội, bảo đảm ổn định đời sống, sản xuất của người dân, tổng mức đầu tư lớn; nội dung của dự án thành phần không mâu thuẫn với Nghị quyết 94. Do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin đề nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết riêng để tạo cơ sở pháp lý cho Chính phủ lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án.

Mặt khác, theo Nghị quyết 94 thì Quốc hội còn tiếp tục thông qua báo cáo khả thi từng giai đoạn của Dự án Long Thành, như vậy, vẫn có nhiều nghị quyết về Dự án tồn tại cùng với Nghị quyết 94 mà không phải sửa đổi Nghị quyết 94.

Thông qua nhiều luật khác

Chiều nay, Quốc hội cũng tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 với 454 đại biểu tán thành, chiếm 92,46% tổng số; 5 đại biểu không tán thành.

Theo nghị quyết, tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 1.291.342 tỉ đồng, tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 1.502.189 tỉ đồng; Bội chi ngân sách nhà nước là 263.135 tỉ đồng, bằng 6,28% tổng sản phẩm trong nước (GDP), không bao gồm kết dư ngân sách địa phương; Nguồn bù đắp bội chi ngân sách nhà nước gồm: vay trong nước 195.900 tỉ đồng; vay ngoài nước 67.235 tỉ đồng.

Cùng với đó, Quốc hội cũng tiến hành biểu quyết thông qua Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi) với 459 đại biểu tham gia, chiếm 93,48%; trong đó có 458 đại biểu tán thành, chiếm 93,28%, không tán thành là 1 đại biểu.

Về Luật thủy lợi, Quốc hội cũng đã biếu quyết thông qua với 459 đại biểu tham gia, chiếm 93,48%, trong đó tán thành 457 đại biểu, chiếm 93,08% và chỉ 2 đại biểu không tán thành; Biểu quyết thông qua Luật Du lịch (sửa đổi) có 451 đại biểu tham gia biểu quyết, chiếm 91,85; trong đó tán thành 438 đại biểu, bằng 89,21%; không tán thành là 10 đại biểu, chiếm 2,04%, không biểu quyết là 3 đại biểu.

Hoài Phong


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận1

  • pham van longReply

    20-6-2017 08:58:40

    Muốn có vốn tập trung để xây sân bay Long Thành không khó , ngân sách nhà nước không nên đầu tư trây trét , nơi nào cũng một ít , rốt cuộc nơi nào cũng dang dở , chẵng nơi nào xong , cần tập trung trọng điểm cho sân bay . Dẹp ngay các siêu dự án ở phía Bắc như hệ thống tượng đaì , khu di tích lịch sử ...các nơi , bảo tàng , làng văn hóa đang bỏ tan nát vài khu vực để đua xe địa hình bằng xe Mer , Lux ... địa hình , hệ thống đường bộ kết nối , nấc thang..., tiết kiệm chi , huy động dân góp cổ phần , dân sẽ góp ngay ...thu hồi công nợ , còn nửa , rất tiếc dân thừa biết nhưng dân không có quyền ...

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.