Liên hiệp quốc tài trợ hơn 8 tỉ đồng cho TP.HCM giảm nghèo

UBND TP.HCM đã quyết định phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2016 của dự án hỗ trợ giảm nghèo đa chiều khu vực đô thị TP.HCM. Dự án do Liên hiệp quốc tài trợ số tiền khoảng hơn 8 tỉ đồng.

Ngày 14.6, UBND TP.HCM cho biết đã phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2016 của dự án hỗ trợ giảm nghèo đa chiều khu vực đô thị TP.HCM.

Theo đó, dự án do Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc tại Việt Nam (United Nations Development Programme - UNDP) tài trợ với nguồn kinh phí khoảng hơn 8 tỉ đồng

Dự án nhằm mục tiêu giám sát và phân tích các vấn đề nghèo đa chiều đô thị đối với người nghèo - hộ nghèo để cung cấp thông tin cho việc xây dựng và thực hiện các chính sách, chương trình giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội tại TP.HCM.

Đồng thời, giải quyết hiệu quả các vấn đề nghèo đa chiều đô thị đối với người nghèo - hộ nghèo ở thành phố và công bố, nhân rộng và sử dụng hiệu quả kiến thức và kinh nghiệm của TP về nghèo đa chiều đô thị phục vụ các chính sách, chương trình giảm nghèo ở cấp quốc gia, ở Hà Nội và các thành phố, đô thị khác.

Theo UBND TP.HCM, hoạt động chính và kết quả dự kiến của dự án là hỗ trợ Cục Thống kê TP.HCM đưa chỉ số nghèo đa chiều và đưa dân nhập cư không đăng ký vào trong khảo sát mức sống hộ gia đình Việt Nam năm 2016.

Song song đó, lập danh sách các hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều TP giai đoạn 2016-2020 thông qua cuộc khảo sát thực trạng đời sống dân cư năm 2016 cũng như phân tích đầu kỳ kết quả khảo sát thực trạng đời sống dân cư năm 2016.

Dự án cũng hỗ trợ phát triển xây dựng cơ sở dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016-2020; hỗ trợ xây dựng và vận hành ban đầu Trung tâm nghèo đa chiều TP; hỗ trợ các cấp chính quyền xây dựng và ban hành cơ chế hợp tác.

Phan Diệu


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.