Không để ‘thế lực thù địch’ phá hoại bầu cử

Báo cáo của Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia nói rằng cần phải kiên quyết không để các thế lực thù địch, phản động lôi kéo quần chúng, phá hoại cuộc bầu cử.

Giai đoạn gấp rút

Ngày 18.5, Hội đồng Bầu cử quốc gia họp phiên thứ 5 nhằm tiếp tục triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021, dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân.

Tại phiên họp này, Hội đồng Bầu cử quốc gia dành thời gian xem xét, thảo luận về: Báo cáo tình hình triển khai công tác chuẩn bị bầu cử từ sau khi công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu quốc hội và đại biểu HĐND đến nay và một số nhiệm vụ trọng tâm cần chỉ đạo từ nay đến ngày bầu cử; đồng thời thảo luận Báo cáo tình hình công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử; Báo cáo tình hình và kết quả triển khai thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử trong cả nước; Báo cáo tình hình giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo đối với người ứng cử đại biểu quốc hội khóa XIV.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, chỉ còn 4 ngày nữa là bầu cử, do đó thời điểm này công tác bầu cử đã bước vào giai đoạn nước rút. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQVN, các Bộ ban ngành trung ương, các cơ quan có liên quan tích cực chủ động triển khai các công việc lãnh đạo, chỉ đạo để triển khai công tác bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp, trở thành ngày hội thực sự của toàn dân.

Một số nhiệm vụ trọng tâm

Báo cáo của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia đã nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai từ nay đến ngày bầu cử và một số vấn đề đề nghị Hội đồng bầu cử quốc gia quan tâm chỉ đạo.

Đó là yêu cầu hoàn thành việc tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri và công tác vận động bầu cử của những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, bảo đảm để các ứng cử viên được tiếp xúc, truyền tải đầy đủ chương trình hành động, thông tin về bản thân tới cử tri và nhân dân nơi ứng cử.

Chỉ đạo việc cấp phát kinh phí còn lại, bổ sung kinh phí cho những địa phương đặc biệt khó khăn; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và điều kiện cần thiết phục vụ ngày bầu cử bảo đảm kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả.

Tổ chức cuộc họp báo về công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử; chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền về bầu cử, đặc biệt là về ý nghĩa của cuộc bầu cử, ngày bầu cử, danh sách những người ứng cử, cách thức bỏ phiếu… tạo không khí phấn khởi, hồ hởi trong nhân dân bằng các hình thức tuyên truyền đa dạng, sinh động, hiệu quả để cử tri, nhất là các đối tượng bước vào độ tuổi đi bầu nắm được thông tin, tích cực tham dự bỏ phiếu đông đủ, đúng giờ; đẩy mạnh trang trí, trang hoàng ở các khu dân cư, khu công cộng, điểm bỏ phiếu…

Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đề phòng sự phá hoại của các thế lực thù địch, phản động. Giao ban thường xuyên, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng bảo vệ bầu cử.

Kiên quyết không để các thế lực thù địch, phản động lôi kéo quần chúng, phá hoại cuộc bầu cử. Bảo đảm thông tin thông suốt, kịp thời, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng của nhân dân trong dịp bầu cử.

Nhận và kiểm tra biên bản xác định kết quả bầu cử của các Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Ban bầu cử; lập biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu quốc hội trong cả nước, gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và trình Quốc hội khóa mới.

Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV trong cả nước chậm nhất là 20 ngày sau ngày bầu cử; xem xét, giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội.

Chuyển các hồ sơ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan đến công tác bầu cử mà chưa được giải quyết đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp để tiếp tục xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV; trình Quốc hội khóa mới báo cáo tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước và kết quả xác nhận tư cách ĐBQH được bầu. Bàn giao biên bản tổng kết và hồ sơ tài liệu về bầu cử đại biểu Quốc hội cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trí Lâm

Ảnh: Hội đồng bầu cử quốc gia họp phiên thứ 5 do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì.


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.