Khai trừ Đảng ông Chu Hảo

Ông Chu Hảo
Trong phiên họp thứ 31 từ ngày 12 đến 14-11 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTƯ) đã xem xét, thi hành kỷ luật ông Chu Hảo, giám đốc - tổng biên tập Nhà xuất bản Tri Thức, nguyên ủy viên Ban cán sự Đảng, thứ trưởng Bộ Khoa học - công nghệ, nguyên thành viên Hội đồng trung ương Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

UBKTTƯ kết luận rằng ông Chu Hảo đã vi phạm rất nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, vi phạm tư cách, tiêu chuẩn đảng viên và quy định những điều đảng viên không được làm; có những bài viết, phát ngôn trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước, biểu hiện rõ sự suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Cũng theo UBKTTƯ, ngay từ khi phát hiện vi phạm, các tổ chức đảng đã nhắc nhở, kiểm điểm, nhưng ông Chu Hảo không khắc phục, sửa chữa, mà còn tiếp tục có những vi phạm mới. Quá trình xem xét, thi hành kỷ luật, ông Chu Hảo đã không chấp hành các quy định của Đảng, không chấp hành kiểm điểm, có hành vi chống đối, thách thức.

"Vi phạm của đồng chí Chu Hảo là rất nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, tác động xấu tới tư tưởng xã hội", Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận định.

Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Chu Hảo quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Chu Hảo.

PV


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận1

  • Trang Tấn SươngReply

    16-11-2018 09:59:12

    Chúc mừng Giáo sư trở về đã trở về với Đồng Bào...

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.