HĐND TP.Đà Nẵng biểu quyết bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch với ông Nguyễn Xuân Anh

Ông Nguyễn Xuân Anh - Ảnh: Lê Đình Dũng
Sáng 24.11, HĐND TP.Đà Nẵng đã tiến hành kỳ họp bất thường và thống nhất biểu quyết bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng, chức vụ cuối cùng của ông Nguyễn Xuân Anh.

>>HĐND Đà Nẵng họp miễn nhiệm Chủ tịch, vắng mặt ông Nguyễn Xuân Anh

Việc bãi nhiệm được tiến hành dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Nho Trung, Phó chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng. Ông Nguyễn Xuân Anh vắng mặt.

Các đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng tán thành 100% bãi nhiệm đại biểu HĐND, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng đối với ông Nguyễn Xuân Anh - Ảnh: Lê Đình Dũng

Ông Đoàn Xuân Hiếu, Chánh văn phòng HĐND TP.Đà Nẵng đọc quyết nghị bãi nhiệm chức vụ của ông Nguyễn Xuân Anh - Ảnh: Lê Đình Dũng

Sau khi thảo luận tổ, căn cứ kết quả kiểm phiếu bãi nhiệm, HĐND TP.Đà Nẵng khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021 ngày 24.11.2017 đã quyết nghị: Bãi nhiệm Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Xuân Anh với 48/49 số phiếu tán thành.

HĐND TP.Đà Nẵng cũng bãi nhiệm đại biểu HĐND đối với ông Nguyễn Xuân Anh (đơn vị bầu cử số 3 quận Hải Châu) với số phiếu tán thành là 48/49.

HĐND TP.Đà Nẵng giao Thường trực HĐND TP hoàn tất thủ tục trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.


Ông Đoàn Xuân Hiếu, Chánh văn phòng HĐND TP.Đà Nẵng đọc quyết nghị bãi nhiệm ông Nguyễn Xuân Anh

Lê Đình Dũng


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận1

  • PHẠM ĐỨC CHỈUReply

    24-11-2017 03:35:16

    Rất buồn.. nhưng phép nước phải nghiêm minh!

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.