Đề xuất hợp nhất 5 đoàn thể chính trị - xã hội vào Mặt trận Tổ quốc

Ông Mai Văn Chính, Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư phát biểu tại hội thảo sáng nay, 6.4
Hợp nhất 5 đoàn thể chính trị - xã hội (hội phụ nữ, đoàn thanh niên, liên đoàn lao động, hội nông dân, hội cựu chiến binh) thành các ban của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trước mắt thực hiện thí điểm ở cấp huyện và xã.
Đó là 1 trong 4 phương án được đề xuất trong đề tài nghiên cứu "Đổi mới mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội", do Ban Tổ chức T.Ư thực hiện.
Ba phương án khác được đưa ra gồm:
Phương án 1: đề xuất giữ nguyên mô hình tổ chức hoạt động của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội hiện nay, tuy nhiên có lộ trình từng bước thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính và tổ chức, nhà nước có giao kinh phí căn cứ vào nhiệm vụ thực hiện.
Phương án 2: đề xuất nhất thể hóa chức danh Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và thành lập cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung cho Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Trước mắt thực hiện ở cấp tỉnh, cấp huyện, với tên gọi thống nhất là "Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội" trên cơ sở cơ cấu lại cơ quan tham mưu, giúp việc của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội hiện nay.
Phương án 3: đề xuất hợp nhất Ban Dân vận và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Trong báo cáo đề dẫn tại hội thảo Đổi mới mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội diễn ra sáng nay (6.4) tại Hà Nội, ông Mai Văn Chính, Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư, cho biết trong 30 năm đổi mới, mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém, bất cập: cơ cấu tổ chức, bộ máy còn cồng kềnh, bất hợp lý, kém hiệu quả; trên một số lĩnh vực chức năng, nhiệm vụ chưa được tách bạch rõ ràng, đòi hỏi Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phải tiếp tục đổi mới, hoàn thiện mô hình tổ chức và phương thức hoạt động.
Mặt khác, cho đến nay, lý luận về tổ chức và phương thức hoạt động Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội chưa được nghiên cứu nhiều, ảnh hưởng đến chất lượng công tác tham mưu của các ban Đảng T.Ư về xây dựng tổ chức bộ máy và quy định phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.
Do đó, cả về lý luận và thực tiễn cho thấy rất cần có những nghiên cứu, lý luận và đánh giá thực tiễn, từ đó đề xuất nhằm đổi mới mô hình tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội theo hướng tinh gọn, rõ chức năng nhiệm vụ, không chồng chéo, hoạt động thiết thực và hiệu quả, đề cao tính tự chủ, chủ động thực hiện vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.
"Xác định được tầm quan trọng của vấn đề này, Ban Tổ chức T.Ư đã triển khai nghiên cứu trong 12 tháng với sự tham gia của rất nhiều nhà khoa học, nhà lãnh đạo, quản lý và các nội dung được đưa ra phân tích, đánh giá trên nhiều phương diện khoa học", ông Chính cho hay, đồng thời đề nghị các đại biểu tập trung cho ý kiến sâu và kỹ về 4 phương án đề xuất trên.
Theo Lê Hiệp/Thanh Niên

Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận1

  • thien khaiReply

    06-4-2018 04:52:07

    Hợp nhất các tổ chức quần chúng là đúng ! Trước đây, mục đích của các đoàn thể chính trị cũng là nhằm đàon kết các tầng lớp quần chúng nhân dân và tập hợp trong Mặt trận đoàn kết, dù tên gọi qua các thời kỳ có khác nhau. Chỉ từ khi giành được chính quyền ở miền Bắc thì mới tách bạch ra một số tổ chức trong khi vẫn giữ Mặt trận. Đã đến lúc trả lại đúng chức năng và vai trò của Mặt trận để công tác vận động quần chúng đi vào thực chất !

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.