Đại biểu quốc hội được cấp tiền thuê thư ký

Đại biểu quốc hội được cấp tiền thuê thư ký, đào tạo, bồi dưỡng...
Người được thuê thực hiện công tác thư ký cho đại biểu quốc hội phải là người đang làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đại biểu quốc hội làm việc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ký ban hành Nghị quyết số 353/2017/UBTVQH14 quy định bổ sung một số chế độ và điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu quốc hội. Nghị quyết này đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua tại Phiên họp thứ 8.

Theo đó, Nghị quyết quy định đại biểu quốc hội được hưởng các chế độ như hoạt động phí, chế độ tiền lương, thù lao tham gia hoạt động Quốc hội, chế độ thuê khoán thư ký giúp việc, đào tạo và bồi dưỡng.

Bên cạnh việc được cấp hoạt động phí hằng tháng, hưởng chế độ tiền lương, thù lao tham gia hoạt động Quốc hội theo quy định của pháp luật, Nghị quyết còn quy định đại biểu Quốc hội có quyền thuê người thực hiện một hoặc một số việc của công tác thư ký.

Cụ thể, người được thuê thực hiện công tác thư ký cho đại biểu quốc hội phải là người đang làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đại biểu quốc hội làm việc.

Nội dung công tác thư ký giúp việc gồm xây dựng kế hoạch công tác; tiếp nhận, chuẩn bị tài liệu, công văn, liên lạc với cử tri nơi ứng cử; truyền đạt, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện ý kiến đề nghị của đại biểu quốc hội và một số công việc hành chính khác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đại biểu quốc hội làm việc.

Ngoài ra, đại biểu quốc hội được cấp huy hiệu và thẻ đại biểu quốc hội; được sử dụng hộ chiếu ngoại giao khi thực hiện nhiệm vụ theo chương trình hoạt động đối ngoại của Quốc hội, UBTVQH, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc UBTVQH, Văn phòng Quốc hội và Đoàn đại biểu quốc hội.

Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm cung cấp các nghị quyết của Hội đồng nhân dân, các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân và các báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương cho đại biểu quốc hội sinh hoạt tại Đoàn đại biểu quốc hội trên cùng địa bàn

Về công tác quản lý cán bộ, Nghị quyết của UBTVQH cũng xác định rõ, đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách ở trung ương do UBTVQH quản lý.

Cơ quan giúp UBTVQH quản lý đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách ở trung ương là Ban Công tác đại biểu; đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách ở địa phương do UBTVQH bảo đảm lương, phụ cấp và các chế độ khác trong thời gian làm nhiệm vụ đại biểu.

Cơ quan có thẩm quyền quản lý đối với cán bộ ở địa phương theo phân cấp chịu trách nhiệm quản lý đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách của địa phương mình về việc quy hoạch, giới thiệu ứng cử, điều động, luân chuyển, đánh giá, phân loại cán bộ hằng năm, bố trí công tác khác nếu không tái cử, quyết định nghỉ hưu, thi đua, khen thưởng và các công việc khác có liên quan đến công tác cán bộ.

Bên cạnh đó, trước khi điều động, luân chuyển, bố trí công việc khác đối với đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách, cơ quan có thẩm quyền quản lý đối với cán bộ ở địa phương có trách nhiệm báo cáo xin ý kiến UBTVQH.

Hoài Phong


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận4

 • Trần Thế AnhReply

  30-5-2017 09:17:57

  Đa phần đại biểu QH là đại biểu kiêm nhiệm, việc bầu bán cũng dựa trên cơ cấu thành phần "so bó đũa chọn cột cờ ". Chỉ có một bộ phận không nhiều đại biểu là có năng lực, có hoạt động đại biểu đại diện thực chất...còn không ít đại biểu thì chỉ "thò tay bấm nút", hầu như không có làm công tác xã hội (!) lại kém khả năng tranh biện "có cũng như không " hay "có cho có lệ " thì cấp quy chế thư ký cho họ làm gì, họ có làm gì đâu mà cần thư ký...họp hành chỉ cười cười là chính? Hùng mạnh như Liên Xô trước kia mà còn không có quy chế này. QH của ta thì mô hình kiểu như Liên Xô chứ đâu giống mô hình chuyên nghiệp của Mỹ Pháp. Còn cấp cho người này vì xứng đáng, thông thạo luật pháp, làm được việc còn người kia (kém cỏi, vô dụng) không lý không có tiêu chuẩn? Phải chăng việc đề ra chủ trương cấp thư ký cho đại biểu cần đi đôi với cải cách lập pháp. Trước mắt nếu làm thì chỉ có đại biểu đắc cử lại thêm kể từ lần thứ hai vào QH thì sẽ nghiên cứu có thể được hưởng loại quy chế này.

 • lieutienReply

  04-5-2017 12:50:30

  Có đổi mới, nhưng thuê ngừơi đang làm việc nơi đại biểu đó làm việc, sợ đúng, nhưng chưa rõ. Nếu đại biểu quốc hội thích 1 cử tri có trình độ, thậm chí chất vấn đại biểu quốc hội tắc tị nhưng đã nghỉ hưu có được đại biểu quốc hội thuê không?

 • Lê HùngReply

  04-5-2017 09:12:36

  Cách làm này giống cách làm ở một số nước phát triển. Cụ thể là ở Mỹ, các thượng nghị sĩ Mỹ có văn phòng riêng và có người giúp việc (thư ký) do họ là các đại biểu chuyên nghiệp về lập pháp, hoạt động với các văn bản luật rất lớn, có thời gian tại nhiệm lâu dài so với hạ nghị sĩ. Ở ta, việc áp dụng nguyên tắc cơ cấu thành phần nghiêng về nhân thân chính trị nhiều hơn và thường là công tác kiêm nhiệm, nhiều đại biểu cũng khá là yếu kém trong hoạt động nghị trường vì...không thích phát biểu (!) do thiếu khả năng phát biểu (hùng biện) hay không có gì trong đầu để phát biểu. Sự tiếp xúc với dân của một số dân biểu cũng rất hình thức, nhiều khu vực địa phương chẳng bao giờ thấy mặt họ để nêu kiến nghị. Tất nhiên có những đại biểu có tri thức căn bản, có nhiệt tâm thì việc làm này là cần thiết, còn số thường hay vắng mặt, lại hay...ngũ gật trong hội nghị thì quy chế đánh đồng thư ký cho họ chỉ làm tốn kém thêm cho công quỹ. Có lẽ, một quốc hội lưỡng viện là điều cần phải nghiên cứu trước khi thực hiện việc dân biểu có thư ký.

 • Thùy MinhReply

  03-5-2017 08:36:13

  "Cụ thể, người được thuê thực hiện công tác thư ký cho đại biểu quốc hội phải là người đang làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đại biểu quốc hội làm việc." Câu này khó hiểu quá. "Người đang làm việc" là người có công tác của họ sao bây giờ bắt họ bỏ việc để làm thư ký cho DBQH? Nếu bảo rằng người được thuê làm thư ký phải là người có đảng thì còn có thể hiểu được. Có ai giải thích dùm cho tôi hiểu? chẳng lẻ có 100 đại biểu thì có 100 người bỏ việc đang làm để đi làm thư ký rồi lại biên chế 100 người mới vào thay cho người đi làm thư ký cho DBQH?

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.