Đà Nẵng: Công bố quyết định thanh tra bán đảo Sơn Trà, dự án Đa Phước

Đoàn thanh tra của Chính phủ sẽ thanh tra toàn diện tại bán đảo Sơn Trà và dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước - Ảnh: Lê Đình Dũng
Ngày 6.12, Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng trên bán đảo Sơn Trà; thanh tra toàn diện dự án Khu đô thi quốc tế Đa Phước thành phố Đà Nẵng.

Quyết định do ông Bùi Ngọc Lam, Phó tổng Thanh tra Chính phủ ký ngày 20.11.2017 và công bố với các đơn vị liên quan tại Đà Nẵng sáng 6.12. Quyết định thanh tra thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại văn bản số 2796NPCP-NN ngày 13.9.2017.

Cụ thể, thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, xây dụng đối với các dự án đầu tư xây dựng trên bán đảo Sơn Trà; thanh tra toàn diện dự án Khu đô thi quốc tế Đa Phước thành phố Đà Nẵng.

Thời kỳ thanh tra từ năm 2003-2016, khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ trên. Thời gian thanh tra 45 ngày làm việc thực tế tại đơn vị (không kể ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định) kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Đoàn thanh tra gồm 17 người gồm ông Nguyễn Quang Thia, Vụ trưởng vụ 2 Thanh tra Chính phủ làm trưởng đoàn cùng đại diện các phòng nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ, Sở TNMT Đà Nẵng, Bộ TNMT, Bộ Xây dựng, Bộ NNPTNT.

Đoàn thanh tra có nhiệm vụ tiến hành thanh tra theo nội dung quy định tại điều 1 của quyết định này và kế hoạch tiến hành thanh tra được phê duyệt. Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của trưởng đoàn thanh tra và các thành viên đoàn thanh tra thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra.

Lê Đình Dũng


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.