Chính thức 'xóa sổ' dịch vụ đòi nợ thuê

Quốc hội thông qua Luật Đầu tư (sửa đổi) - Ảnh chụp màn hình
Chiều 17.6, với 90,27% tổng số đại biểu tán thành, Quốc hội thông qua Luật Đầu tư (sửa đổi), trong đó có quy định cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê trong Luật Đầu tư (sửa đổi).

Trước khi Quốc hội bấm nút thông qua, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đầu tư (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết về quy định cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ, đa số ý kiến đề nghị cấm "kinh doanh dịch vụ đòi nợ".

Một số ý kiến đề nghị không quy định cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ tại điểm h khoản 1 điều 6 mà thực hiện theo luật hiện hành, đồng thời đổi tên gọi là "kinh doanh dịch vụ thu hồi nợ".

Về vấn đề này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã gửi phiếu xin ý kiến các vị đại biểu quốc hội và xin tiếp thu theo đa số ý kiến đại biểu quốc hội, quy định cấm "kinh doanh dịch vụ đòi nợ" tại điểm h khoản 1 điều 6.

Theo báo cáo tổng hợp kết quả phiếu xin ý kiến đại biểu quốc hội về việc quy định cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ trong Luật Đầu tư: Đồng ý phương án 1: quy định cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ: Tổng số phiếu: 317/409 (chiếm 77.51%). Đồng ý phương án 2: không quy định cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ: Tổng số phiếu: 91/409 (chiếm 22.25%)

Tại phiên họp chiều nay 17.6, có 90,27% tổng số đại biểu quốc hội bấm nút đồng ý cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ tại điểm h khoản 1 điều 6. Chỉ có 2,69% tổng số đại biểu đồng ý cho kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Như vậy, với 90,27% tổng số đại biểu quốc hội tán thành, "kinh doanh dịch vụ đòi nợ" chính thức không được phép hoạt động. Sau đó, với 92,34% tổng số đại biểu quốc hội đồng ý, Quốc hội đã thông qua toàn bộ Luật Đầu tư (sửa đổi)

Luật Đầu tư (sửa đổi) cũng có điều khoản thu hồi dự án nếu ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Theo đó, việc thu hồi dự án dạng này được quy định tại khoản 3 điều 5 về chính sách về đầu tư kinh doanh: “Nhà đầu tư bị đình chỉ, ngừng, chấm dứt hoạt động đầu tư kinh doanh nếu hoạt động này gây phương hại hoặc có nguy cơ gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia”.

Giải trình về việc này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết quy định trên phù hợp với Nghị quyết số 50-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030, kinh nghiệm quốc tế và điều ước quốc tế về đầu tư mà Việt Nam là thành viên.

Để thực hiện chính sách trên, dự án luật đã bổ sung nhiều quy định về quốc phòng, an ninh quốc gia, xác định thẩm quyền quyết định trong từng trường hợp cụ thể.

Trong đó, quy định chỉ Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền ngừng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư gây phương hại hoặc có nguy cơ gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia theo đề nghị của Bộ Kế hoạch - Đầu tư (khoản 3 điều 47); qua đó, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, đồng thời hạn chế gia tăng thủ tục hành chính, tránh gây khó khăn cho các nhà đầu tư.

Cũng tại dự án luật được thông qua, tại điều 9 - “Ngành, nghề và điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài”, quy định Chính phủ sẽ công bố danh mục ngành nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm: ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường; ngành nghề tiếp cận thị trường có điều kiện.

Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại danh mục ngành nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài bao gồm: tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế; hình thức đầu tư; phạm vi hoạt động đầu tư; năng lực của nhà đầu tư, đối tác tham gia thực hiện hoạt động đầu tư; điều kiện khác theo quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Lam Thanh


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.