Chính thức miễn nhiệm Phó Chủ tịch QH và 7 Ủy viên Thường vụ QH

Chiều 2.4, Quốc hội đã chính thức thông qua việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn cùng các Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội.

Cụ thể, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Quốc hội, một số Uỷ viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và một số Chủ nhiệm Ủy ban Quốc hội.

Theo kết quả kiểm phiếu do ông Huỳnh Văn Tí - Trưởng ban Kiểm phiếu công bố, việc miễn nhiệm với 8 Ủy viên Thường vụ Quốc hội đều được thông qua với đa số phiếu tán thành. Trong danh sách miễn nhiệm bao gồm:

Phó Chủ tịch Quốc hội ông Huỳnh Ngọc Sơn; Ông K’so Phước - Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc; Ông Nguyễn Văn Hiện - Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp; Ông Phùng Quốc Hiển - Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính ngân sách; Ông Nguyễn Kim Khoa - Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng an ninh; Ông Đào Trọng Thi - Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng; Bà Trương Thị Mai - Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội; Bà Nguyễn Thị Nương - Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu.

Kết quả cụ thể như sau:

433/471 phiếu hợp lệ tán thành miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội đối với ông Huỳnh Ngọc Sơn.

436/469 phiếu tán thành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đối với ông Ksor Phước.

456/469 phiếután thành chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp đối với ông Nguyễn Văn Hiện.

444/469 phiếu hợp lệ tán thành miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban tài chính ngân sách đối với ông Phùng Quốc Hiển

435/469 phiếu hợp lệ tán thành miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng – an ninh đối với ông Nguyễn Kim Khoa.

435/469 phiếu hợp lệ tán thành Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, thiếu niên, Nhi đồng của Quốc hội đối với ông Đào Trọng Thi.

446/469 phiếu hợp lệ tán thành miễn nhiệm Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội đối với bà Trương Thị Mai.

Chiều nay, Quốc hội cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội và các chức danh trên với 408/414 (chiếm 82,59% tổng số đại biểu tham gia biểu quyết) tán thành.

Sau khi kiểm phiếu, kết quả được ông Huỳnh Văn Tí công bố. Theo đó Quốc hội cũng miễn nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước đối với ông Nguyễn Hữu Vạn với 436/469 phiếu hợp lệ tán thành.

Quốc hội thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước với 409/413 tổng số đại biểu có mặt) tán thành.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, ông Vạn đã có nhiều cố gắng cùng tập thể kiểm toán nhà nước ban hoàn thành nhiệm vụ được giao.

"Như vậy, căn cứ nội quy kỳ họp Quốc hội, Quốc hội đã đồng ý miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội đối với ông Huỳnh Ngọc Sơn và các ông bà có tên trên", ông Tí nêu rõ.

Việc bầu một số chức danh Phó Chủ tịch Quốc hội, một số thành viên của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội trong hai ngày 4.4 và 5.4.

Trước đó, trong tờ trình vào sáng 2.4 của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, để thực hiện kiện toàn nhân sự cấp cao sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, căn cứ vào Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Quốc hội đối với ông Huỳnh Ngọc Sơn và một số vị trí nêu trên.

Trí Lâm


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.