Chỉ số Cải cách hành chính: Đà Nẵng và Ngân hàng Nhà nước đứng nhất bảng

Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng và cũng là địa phương duy nhất có kết quả Chỉ số nhóm A
Chiều 30.5, Bộ Nội vụ công bố kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND tỉnh, thành.

Theo Bộ Nội vụ, trên cơ sở tổng hợp kết quả và điểm điều tra xã hội học, Bộ đã phân tích, xây dựng báo cáo và thông qua Hội đồng thẩm định.

Trên cơ sở thống nhất, đề xuất của Hội đồng thẩm định, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 1868/QĐ-BNV ngày 26.5.2017 về việc phê duyệt và công bố Chỉ số CCHC năm 2016 của các bộ, ngành, địa phương.

Cụ thể, kết quả Chỉ số CCHC năm 2016 của các bộ chia thành 2 nhóm. Nhóm thứ nhất đạt kết quả Chỉ số CCHC trên 80% gồm 9 bộ là NHNN, Bộ Tài chính, Bộ KH-CN, Bộ GTVT, Bộ TT-TT, Bộ Tư pháp, Bộ VHTT-DL, Bộ Ngoại giao và Bộ KH-ĐT.

Nhóm thứ 2 đạt kết quả Chỉ số CCHC từ trên 70% đến dưới 80%, gồm 10 bộ: Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ NN-PTNT, Bộ Xây dựng, Bộ GD-ĐT, Bộ TN-MT, Ủy ban Dân tộc, Thanh tra Chính phủ, Bộ LĐTB-XH.

Giá trị trung bình Chỉ số CCHC của 19 bộ, cơ quan ngang bộ đạt được là 80,94%. Không có bộ nào có kết quả Chỉ số CCHC dưới 70%. Có 8 bộ có Chỉ số CCHC năm 2016 trên mức giá trị trung bình đạt được của 19 bộ.

Theo báo cáo này, NHNN đạt Chỉ số CCHC năm 2016 cao nhất với kết quả là 92,68%, Bộ LĐTB-XH có kết quả Chỉ số CCHC thấp nhất với giá trị 71,91%. Khoảng cách giữa bộ đạt chỉ số cao nhất và thấp nhất là 20,77%.

Về Chỉ số CCHC năm 2016 của các tỉnh, thành phố có 9 địa phương đạt tỷ lệ điểm tối đa ở Chỉ số thành phần cải cách thủ tục hành chính gồm: Đà Nẵng, Hà Nội, Phú Yên, Lạng Sơn, Hải Phòng, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Bắc Giang, Thái Nguyên. Hai địa phương có kết quả này thấp nhất là Hải Dương và Hậu Giang, cùng đạt 58,33%. Có 8 tỉnh, thành phố cùng đứng vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng về cải cách tài chính công với tỷ lệ điểm đạt được là 100%. Trong nhóm 5 địa phương xếp cuối đều chỉ đạt tỷ lệ điểm dưới 40% thì Lào Cai là địa phương có kết quả thấp nhất với tỷ lệ điểm là 25%.

Theo đánh giá của Bộ Nội vụ, Chỉ số CCHC năm 2016 của các tỉnh, thành phố có giá trị trung bình đạt 74,64%. Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng và cũng là địa phương duy nhất có kết quả Chỉ số nhóm A.

Theo Bộ Nội vụ, các bộ, ngành, địa phương đã nghiêm túc triển khai công tác tự đánh giá, chấm điểm, kịp thời gửi kết quả về Bộ. Công tác điều tra xã hội học để lấy ý kiến đánh giá của các nhóm đối tượng khác nhau về kết quả CCHC của các bộ, ngành, địa phương phục vụ cho tính toán Chỉ số CCHC được tổ chức chặt chẽ, hệ thống.

Tuy nhiên, vẫn còn một số bộ, địa phương chưa thực sự quan tâm đến triển khai các nội dung CCHC. Do vậy, chưa quan tâm chỉ đạo kịp thời để chấn chỉnh, cải thiện những điểm còn hạn chế, yếu kém được chỉ ra trong Chỉ số CCHC hằng năm.

Hoài Phong


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.