Cần Thơ kiểm điểm việc ra văn bản trái pháp luật

Trụ sở UBND TP.Cần Thơ- Ảnh: Thanh Nguyên
Trong 3 năm từ 2015 - 2017, UBND TP.Cần Thơ và 6 quận huyện đã ban hành 14 văn bản trái pháp luật.

Ngày 22.11, UBND TP.Cần Thơ vừa có báo cáo gửi Bộ Tư pháp sau khi có kết quả kiểm tra, xử lý văn bản trái pháp luật.

Cụ thể, qua công tác tự kiểm tra, Sở Tư pháp Cần Thơ đã kiểm tra tất cả các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản có chứa nội dung quy phạm pháp luật nhưng không được ban hành bằng hình thức văn bản quy phạm pháp luật do UBND TP ban hành trong các năm 2016, 2017.

Qua đó, phát hiện có 2 văn bản (một văn bản quy phạm pháp luật, một văn bản ban hành dưới hình thức cá biệt nhưng có chứa nội dung quy phạm pháp luật) “sai sót”, đã được xử lý bằng cách ra văn bản khác thu hồi và đính chính.

Về công tác kiểm tra theo thẩm quyền, Sở Tư pháp phát hiện có tổng cộng 12 văn bản ban hành có sai sót về nội dung, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật đã được xử lý do HĐND, UBND quận, huyện ban hành.

Trong đó, nhiều nhất là H.Vĩnh Thanh (5 văn bản), Q.Cái Răng (1 văn bản), Q.Ô Môn (2 văn bản), Q.Thốt Nốt (1 văn bản), H.Thới Lai (2 văn bản), Q.Bình Thủy (1 văn bản). 12 văn bản trái pháp luật này là những quyết định quy định, quy chế do UBND quận, huyện ban hành vào năm 2017. Hiện những văn bản này đã được xử lý bằng hình thức có quyết định khác thay thế hoặc bãi bỏ.

Hai văn bản trái pháp luật do UBND TP ban hành là Quyết định 2346/QĐ-UB ban hành ngày 1.9.2017 về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp khối nhà nước của TP.Cần Thơ và Quyết định 17/2015/QĐ-UBND “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc” ban hành ngày 28.5.2015.

Đánh giá về hậu quả của các văn bản trái pháp luật trên, UBND TP.Cần Thơ cho rằng đối với TP và các quận huyện, các văn bản trên không gây hậu quả, tác hại và đã được bãi bỏ, thay thế, đính chính kịp thời. UBND TP và các quận huyện cũng đã kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan việc ban hành những văn bản trái pháp luật trên.

Thanh Nguyên


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.