Cần Thơ: Giám đốc Sở GT-VT 3 năm liền không có lịch tiếp công dân

Sở GT-VT Cần Thơ còn nhiều sai sót trong 3 năm, từ 2017 đến 2019 - Ảnh: Thanh Nguyên
Kế hoạch công tác thanh tra hằng năm của Sở GT-VT Cần Thơ chưa chặt chẽ, thanh tra sở không thực hiện công bố kết luận 2 cuộc thanh tra. Trong 3 năm 2017-2019, sở không có lịch thông báo tiếp công dân định kỳ của giám đốc sở.

Đó là 1 trong nhiều hạn chế mà Thanh tra TP.Cần Thơ chỉ ra trong kết luận thanh tra về trách nhiệm của Giám đốc Sở GT-VT trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2017, 2018 và 2019 được ban hành ngày 23.6 vừa qua.

Kết luận chỉ rõ, về kế hoạch công tác thanh tra hằng năm của Sở GT-VT vẫn chưa chặt chẽ, có đoàn thanh tra căn cứ vào chỉ đạo của giám đốc sở mới đưa vào kế hoạch thanh tra là thực hiện chưa đúng với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Thanh tra sở hằng năm chỉ có thanh tra hành chính có thể hiện cụ thể nơi thanh tra, còn thanh tra chuyên ngành không thể hiện là chưa đúng với quy định.

Kế hoạch tiến hành thanh tra, báo cáo, đoàn thanh tra không thực hiện ban hành văn bản theo chế độ mật. Thành viên đoàn thanh tra không có báo cáo theo nhiệm vụ được phân công. Hồ sơ thanh tra không có các văn bản chỉ đạo, xem xét, ý kiến của người ra quyết định thanh tra đối với việc xây dựng, hoàn thiện dự thảo kết luận thanh tra. Đồng thời không có văn bản trình dự thảo kết luận thanh tra của trưởng đoàn thanh tra hoặc các ý kiến tham mưu, đề xuất, thẩm định, thuyết minh, giải trình đối với dự thảo kết luận thanh tra.

Đoàn thanh tra không thực hiện việc công bố 2 kết luận thanh tra. Sổ nhật ký thanh tra chưa đúng mẫu quy định. Trong 3 năm, thanh tra sở thực hiện 4 cuộc thanh tra hành chính, hầu hết là trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, chưa quan tâm đến lĩnh vực thanh tra chuyên ngành. Tất cả các cuộc thanh tra này đều do chánh thanh tra tham mưu giám đốc sở ban hành quyết định là chưa xác định rõ thẩm quyền bàn hành quyết định thanh tra theo quy định. Những hạn chế kể trên, chánh thanh tra sở phải là người chịu trách nhiệm.

Về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giám đốc sở tiếp công dân chưa đầy đủ. Kết quả kiểm tra 2 năm 2017-2018 không có thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của giám đốc sở. Qua kiểm tra lịch công tác hằng tháng của ban giám đốc sở giai đoạn 2017-2019 thì không có lịch cho giám đốc sở tiếp công dân định kỳ.

Địa điểm tiếp công dân cũng là nơi làm việc của đội thanh tra hành chính thuộc thanh tra sở là chưa phù hợp. Việc tiếp nhận và phân loại đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của sở cũng chưa phù hợp với quy định. Sở GT-VT Cần Thơ chưa thực hiện cập nhật dữ liệu vào Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo. Trách nhiệm này thuộc về chánh thanh tra sở.

Sở GT-VT cũng chưa thực hiện chế độ chi bồi dưỡng cho công chức làm công tác tiếp công dân. Vấn đề này trách nhiệm thuộc về giám đốc sở. Về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật chưa đi vào chiều sâu, chưa phân tích được số liệu phổ biến pháp luật về thanh tra.

Công tác phòng chống tham nhũng cũng còn nhiều vấn đề chưa phù hợp như việc thực hiện kê khai minh bạch tài sản, thu nhập có sai sót, ghi chưa đúng diện tích quyền sử dụng đất, không kê khai giá trị tài sản, không kê khai tổng thu nhập trong năm, không giải trình tài sản tăng, giảm…

Từ những hạn chế trên, Thanh tra TP.Cần Thơ kiến nghị UBND TP.Cần Thơ chỉ đạo Giám đốc Sở GT-VT và các phòng, ban trực thuộc nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế trên.

Thanh Nguyên


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.