Bộ Nội vụ đề nghị các tỉnh tạm dừng việc sáp nhập sở ngành, phòng ban

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân vừa ký văn bản đề nghị các tỉnh, thành dừng việc sáp nhập phòng, ban - Ảnh: Thanh Niên
Theo Bộ Nội vụ, chính phủ chưa ban hành Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện (đang dự thảo), nên đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạm dừng việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện.

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân vừa ký văn bản gửi UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần nghị quyết 18, Trung ương 6 "Một số vấn đề về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Theo đó, để sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn theo tinh thần nghị quyết số 18, kết luận 34 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo nghị quyết 18, Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tạm dừng việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh (sở, ngành), cấp huyện (phòng, ban).

Theo lý giải của Bộ Nội vụ, lý do là Bộ đã xây dựng 2 dự thảo liên quan đến việc này. Đó là dự thảo Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và dự thảo Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện (huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh, TP trực thuộc trung ương).

Hiện 2 dự thảo này đã được trình Chính phủ và báo cáo Ban Cán sự đảng Chính phủ để trình Bộ Chính trị cho ý kiến một số nội dung liên quan đến khung số lượng cơ quan chuyên môn, tiêu chí thành lập tổ chức, biên chế tối thiểu, số lượng cấp phó tối đa của một tổ chức hành chính ở địa phương.

Đây là 2 nghị định làm cơ sở để phân cấp cho chính quyền địa phương quyết định sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng tinh gọn. Hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm phù hợp với đặc điểm đô thị, nông thôn, hải đảo và yêu cầu quàn lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực ở địa phương.

Theo Bộ Nội vụ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng tại phiên họp Chính phủ ngày 3.12, trong khi Chính phủ chưa ban hành 2 nghị định này, Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạm dừng việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện.

Thời gian qua, một số địa phương như Thái Bình, Lào Cai, Hà Giang… cũng đã bắt đầu tiến hành việc sáp nhập bộ máy. Ví dụ như ở Hà Giang, hợp nhất Sở Nội vụ của UBND tỉnh với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, thành Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh; hợp nhất Thanh tra tỉnh với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thành Ban Kiểm tra - Thanh tra tỉnh…

Hay như Hải Phòng hợp nhất một số cơ quan Đảng với chính quyền ở cấp huyện như: Văn phòng quận ủy với Văn phòng HĐND và UBND quận Hồng Bàng, huyện An Dương; Ban Tổ chức huyện ủy với Phòng Nội vụ huyện Kiến Thụy; cơ quan UB Kiểm tra huyện ủy Kiến Thụy với Thanh tra huyện.

Trước đó, vào tháng 4, Bộ Nội vụ đưa ra lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bộ đề xuất chỉ giữ 4 Sở: Tư pháp, TN-MT, LĐ-TB-XH, Y tế được tổ chức thống nhất trên cả nước. Còn lại hợp nhất, sáp nhập 17 sở, ngành; giảm 46 - 88 sở, ngành trong cả nước.

Một số sở được Bộ Nội vụ đề xuất sáp nhập như: Sở KH-ĐT và Tài chính gọi là Sở Tài chính - Kế hoạch; Sở GTVT với Xây dựng thành Sở GTVT - Xây dựng; Sở NN-PTNN với Công thương; sở KH-CN với GD-ĐT..

Lam Thanh


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.