Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nói về việc bổ nhiệm, điều động một loạt cán bộ chủ chốt

Ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy trao quyết định cho ông Nguyễn Văn Hồi, Bí thư Thị ủy Quảng Yên
Ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh nói: Không có gì to tát, chỉ là có cán bộ nghỉ hưu theo chế độ thì tỉnh rà soát, bố trí lại cho hợp lý. Tất cả nhằm mục tiêu chung, phát huy được tất cả đội ngũ cán bộ chủ chốt làm sao đảm bảo thực hiện mục tiêu kinh tế - chính trị - xã hội mà nghị quyết của tỉnh đề ra.

Ngày 12.3, tỉnh Quảng Ninh cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh vừa ban hành Thông báo số 835-TB/TU về phân công, bổ nhiệm, hiệp y, bầu các chức danh chủ chốt của tỉnh, các sở, ban, ngành và các địa phương.

Theo đó, Tỉnh ủy Quảng Ninh phân công, giới thiệu bầu ông Nguyễn Văn Hưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm nhiệm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh, làm trưởng khối cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cấp tỉnh.

Điều động, phân công ông Phạm Văn Điệt, Tỉnh ủy viên thôi giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh để giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Điều động, phân công, bổ nhiệm ông Trần Văn Hùng, Tỉnh ủy viên thôi giữ chức Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cẩm Phả để giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều động, phân công, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hoành Bồ để giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao.

Điều động, giới thiệu bầu ông Đào Thanh Lưỡng, Tỉnh ủy viên, thôi giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy để giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và Hội Nông dân Việt Nam, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Điều động, phân công ông Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên thôi giữ chức Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô để giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Phân công, chỉ định ông Nguyễn Văn Hồi, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thị ủy thôi giữ chức Chủ tịch UBND thị xã để giữ chức vụ Bí thư Thị ủy Quảng Yên, giới thiệu giữ chức Chủ tịch HĐND thị xã Quảng Yên.

Điều động ông Vũ Công Lực thôi giữ chức Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông để bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên Minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Ninh.

Điều động ông Nguyễn Anh Tú thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Hoành Bồ.

Điều động ông Trần Như Long thôi giữ chức Phó Trưởng ban Thường trực Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Cô Tô và giới thiệu để bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Cô Tô.

Thực hiện quy trình phân công ông Trần Đức Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Quảng Yên thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐND thị xã để giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND thị xã Quảng Yên.

Thực hiện quy trình phân công và giới thiệu ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thành ủy Uông Bí để bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí thay ông Nguyễn Anh Tú.

Tiếp nhận và bầu ông Trần Văn Ninh, nguyên Cục trưởng Cục Thuế Quảng Ninh giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Hiệp y với Ban cán sự Đảng Bộ Tài Chính, điều động, bổ nhiệm ông Cao Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thuế Quảng Ninh.

Bên cạnh đó, Quảng Ninh cũng ban hành các Nghị quyết, Quyết định thành lập các Ban: Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Quảng Ninh trên cơ sở sáp nhập Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng công trình trọng điểm tỉnh và Ban Quản lý dự án các công trình giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải; Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh trên cơ sở sáp nhập Ban quản lý các công trình Văn hóa - Thể thao và các ban quản lý dự án đầu tư thuộc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Y tế...; Thành lập Ban quản lý Dự án Hầm đường bộ qua Vịnh Cửa Lục…

Xung quanh việc bổ nhiệm, điều động một loạt cán bộ chủ chốt vừa được Quảng Ninh đưa ra, trao đổi với Một Thế Giới, ông Nguyễn Văn Đọc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh nói: đây là việc bình thường, tất cả các nghị quyết đều hết sức bình thường. Người đến tuổi nghỉ hưu thì điều động, bổ nhiệm, bố trí thay thế nhân sự thôi. Không có gì mang tính chất lớn.

Trong những năm qua, Quảng Ninh luôn chú trọng đến công tác tổ chức cán bộ. Đặc biệt, đợt bổ nhiệm, điều động cán bộ chủ chốt lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để chuẩn bị cho cả nửa nhiệm kỳ cuối.

Qua ra soát lại công tác cán bộ cho cả nhiệm kỳ, có cán bộ nghỉ hưu theo chế độ thì tỉnh rà soát, bố trí lại cho hợp lý, phát huy được tất cả các vị trí, nhất là các vị trí lãnh đạo chủ chốt. Tất cả vì mục tiêu chung, phát huy được tất cả đội ngũ cán bộ chủ chốt làm sao đảm bảo thực hiện mục tiêu kinh tế - chính trị - xã hội mà nghị quyết của tỉnh đề ra.

Những cán bộ được điều động, bổ nhiệm lần này được thực hiện đúng quy trình, lựa chọn rất kỹ càng về chuyên môn, năng lực quản lý, đức tính tốt với mục đích đưa Quảng Ninh ngày càng phát triển hơn nữa.

Nam Phong


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.