Bạc Liêu: Sở GTVT làm trái chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh

Sở GTVT Bạc Liêu - Ảnh: Nguyệt Danh
Ông Nguyễn Tấn Khương, Chánh văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết sẽ đề nghị Sở Nội vụ làm rõ việc lãnh đạo Sở GTVT làm trái ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo tìm hiểu của PV báo điện tử Một Thế Giới, trước đó, vào ngày 18.12.2018, ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã ký công văn số 5502/UBND-HCTC về việc thực hiện đúng các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức trên địa bàn tỉnh.

Theo công văn số 5502, hiện nay, trên địa bàn tỉnh vẫn còn có cơ quan, đơn vị thực hiện việc ký hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên trong cơ quan, tổ chức hành chính chưa đúng với quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Công văn số 5502/UBND-HCTC của UBND tỉnh Bạc Liêu - Ảnh: Nguyệt Danh

Để thực hiện nghiêm và đúng các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15.3.2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức nhà nước và ý kiến của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2843/BNV-CCVC ngày 29.7.2014,Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo:

Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện đúng các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, chấm dứt việc ký hợp đồng lao động để làm việc chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc phạm vi quản lý.

Quyết định do ông Nguyễn Minh Giang, Chánh thanh tra Sở GTVT Bạc Liêu ký “Về việc tiếp tục hợp đồng làm việc” - Ảnh: Nguyệt Danh

Tuy nhiên, đến ngày 4.1.2019, lãnh đạo Sở GTVT Bạc Liêu lại chỉ đạo cho Chánh thanh tra Sở GTVT ký quyết định “Về việc tiếp tục hợp đồng làm việc” với hàng loạt lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên trong cơ quan, tổ chức hành chính.

Lý giải vấn đề trên, ông Nguyễn Minh Giang, Chánh thanh tra Sở GTVT Bạc Liêu thừa nhận việc ký quyết định là do sự chỉ đạo của lãnh đạo Sở. PV liên hệ với ông Lương Phương Đông, Phó giám đốc Sở GTVT Bạc Liêu, để hỏi về vấn đề này, tuy nhiên ông Đông từ chối phát ngôn.

Nguyệt Danh


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.