6 tháng đầu năm, hàng trăm đảng viên bị kỷ luật

Nhiều đảng viên bị kỷ luật trong 6 tháng đầu năm - Ảnh minh họa
Trong 6 tháng, cấp ủy các cấp kiểm tra 18.405 tổ chức đảng và 82.611 đảng viên; kết luận 225 tổ chức đảng và 555 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; đã thi hành kỷ luật 5 tổ chức đảng và 152 đảng viên.

Theo thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong 6 tháng đầu năm 2019, Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 964 tổ chức đảng và 3.576 đảng viên; trong đó có 1.827 đảng viên là cấp ủy viên các cấp (tăng 11,3% số tổ chức đảng và 0,19% đảng viên so với cùng kỳ năm 2018).

UBKT Trung ương kiểm tra 10 tổ chức và 6 đảng viên là cán bộ diện trung ương quản lý; đã kết luận kiểm tra 4 tổ chức, 2 đảng viên.

Nội dung kiểm tra tập trung vào một số nội dung dễ phát sinh vi phạm, tiêu cực, dư luận bức xúc như sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện quy chế làm việc; công tác cán bộ; quản lý tài chính; quản lý sử dụng đất đai; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; đầu tư công...

Đối tượng kiểm tra tiếp tục được mở rộng đến tổ chức đảng cấp huyện và các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước, các đơn vị lực lượng vũ trang...

Qua kiểm tra đã làm rõ, kết luận đúng, chính xác các vi phạm của tổ chức đảng và cá nhân; quyết định thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với 8 đảng viên; đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật 5 đảng viên, yêu cầu tổ chức đảng cấp dưới thi hành kỷ luật đối với 2 tổ chức đảng và nhiều cá nhân có liên quan.

Cũng theo cơ quan này, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thành lập 10 đoàn kiểm tra do các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra 30 tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Kiểm tra kết quả việc triển khai, tổ chức thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7.6.2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo cán bộ chủ chốt các cấp”…

Cấp ủy các cấp kiểm tra 18.405 tổ chức đảng và 82.611 đảng viên; kết luận 225 tổ chức đảng và 555 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; phải thi hành kỷ luật 5 tổ chức đảng và 152 đảng viên; các cấp có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng và 129 đảng viên.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; Nghị quyết Trung ương 4, khóa 12, Chỉ thị số 50-CTTW, ngày 7.12.2015 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng”; việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ, công tác tổ chức cán bộ; thực hiện những điều đảng viên không được làm...

Lam Thanh


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.