3 thứ trưởng Bộ Nội vụ được đề nghị khen thưởng vì ‘xuất sắc đột xuất’

Bộ Nội vụ đề xuất khen thưởng một số cá nhân - Ảnh: Internet
Bộ Nội vụ vừa có Công văn số 572/VPBNV lấy ý kiến nhân dân đề nghị khen thưởng về thành tích xuất sắc đột xuất nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ và Đại hội thi đua yêu nước Bộ Nội vụ lần thứ 4 của 4 cá nhân.

Cụ thể, ông Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ được đề nghị khen thưởng thành tích trong chỉ đạo sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 và việc xây dựng Luật Thanh niên sửa đổi.

Ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ được đề nghị khen thưởng thành tích trong việc chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cải cách chính sách tiền lương và xây dựng hệ thống văn bản, tài liệu điện tử.

2 thứ trưởng này được đề xuất khen thương Huân chương Lao động hạng Nhất

Cùng với đó, ông Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ được đề nghị khen thưởng thành tích trong nghiên cứu đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức ở Việt Nam trong hội nhập quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Lượng, Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ được đề nghị khen thưởng thành tích trong tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế về tổ chức bộ máy theo yêu cầu Nghị quyết Trung ương 6 (khóa 12).

2 cán bộ này được đề xuất khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Đáng chú ý, danh sách 4 cá nhân được khen thưởng đột xuất không có Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân.

Lam Thanh


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.