Thanh tra Chính phủ công bố kết quả rà soát kết luận thanh tra đất Đồng Tâm

Khu đất tại xã Đồng Tâm xảy ra tranh chấp, kiến nghị
Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa chính thức công bố thông báo Kết quả rà soát, kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của Kết luận thanh tra số 2346/KL-TTTP-P5 ngày 19.7.2017 của Thanh tra TP.Hà Nội về đất sân bay Miếu Môn (xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức).

>> Vụ tranh chấp đất sân bay Miếu Môn ở xã Đồng Tâm

Phó tổng TTCP Nguyễn Văn Thanh vừa ký thông báo về việc rà soát, kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của Kết luận thanh tra số 2346/KL-TTTP-P5 ngày 19.7.2017 của Thanh tra TP.Hà Nội về thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng và quá trình xử lý từ trước đến nay đối với diện tích đất khu sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội (Kết luận thanh tra).

Về thẩm quyền, trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra, TTCP cho hay việc Thanh tra TP.Hà Nội ra quyết định thanh tra thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP là đúng với quy định tại khoản 2 điều 21 Luật Thanh tra.

Quá trình thực hiện trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra của Thanh tra TP.Hà Nội từ xây dựng kế hoạch, đề cương thanh tra; công bố quyết định thanh tra; thu thập thông tin, tài liệu; thời gian tiến hành thanh tra; ghi nhật ký đoàn thanh tra; báo cáo kêt quả thanh tra; công bố kết luận thanh tra; công khai kết luận thanh tra... được thực hiện theo đúng quy định.

TTCP khẳng định: "Như vậy, cuộc thanh tra theo Quyết định số 1121/QĐ-TTTP-P5 ngày 20.4.2017 của Thanh tra TP.Hà Nội là hợp pháp".

Ngày 22.4.2017, sau nhiều ngày người dân giữ hơn 20 cán bộ chiến sĩ CSCĐ và lãnh đạo huyện Mỹ Đức, ông Nguyễn Đức Chung đã về xã Đồng Tâm trực tiếp đối thoại với người dân

Kết luận thanh tra của Hà Nội về quản lý, sử dụng đất sân bay Miếu Môn được TTCP kiểm tra, rà soát cho thấy: Thanh tra TP.Hà Nội kết luận 3 đơn vị đã bàn giao cho Bộ Tư lệnh công binh tổng cộng diện tích 64,66 ha thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức (Nông trường quốc doanh Lương Mỹ 14,3 ha; Xí nghiệp Vôi đá Miếu Môn 3 ha; HTX nông nghiệp Đồng Tâm 47,36 ha) nằm trong diện tích 239,9 ha đất sân bay Miếu Môn; Hợp tác xã Đồng Tâm và Bộ Tư lệnh Công binh đã hoàn thành việc bàn giao, nhận đất, cơ bản đền bù và quản lý ổn định diện tích 47,36 ha.

Điều này thể hiện qua việc xác nhận của UBND xã Đồng Tâm tại sơ đồ phạm vi, ranh giới đất sân bay Miếu Môn do Lữ đoàn 28 lập với nội dung: “Từ khi xã Đồng Tâm giao đất cho đơn vị làm sân bay đến nay, giữa đơn vị, xã và nhân dân không có tranh chấp; đơn vị quản lý mặt bằng sân bay không để xảy ra tranh chấp”.

"Kết luận như trên của Thanh tra TP.Hà Nội là chính xác. Ngoài ra, với hiện trạng đất sân bay Miếu Môn không có thay đổi, không chuyển dịch mốc giới theo đo đạc của cơ quan chuyên môn tài nguyên và môi trường như đã nêu tại Kết luận thanh tra nên không có việc tăng hay giảm diện tích giữa đất sân bay Miếu Môn và xã Đồng Tâm.

UBND TP.Hà Nội căn cứ quy đinh pháp luật về đất đai để thực hiện công tác quy hoạch, đăng ký đất đai, đăng ký biến động về sử dụng đất, lập bản đồ hiện trạng sân bay Miếu Môn tỷ lệ 1/5000 vào năm 2013.

UBND TP.Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5383/QĐ-UBND ngày 20.10.2014 về việc giao 236,7 ha đất tại các xã Mỹ Lương, Trân Phú, Đồng Lạc (huyện Chương Mỹ) và xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức cho đơn vị Quân chủng Phòng không không quân để tiêp tục sử dụng làm vị trí đóng quân của Lữ đoàn 28 là đúng thẩm quyền, phù hợp quy định tại khoản 1 điều 59 Luật Đất đai năm 2013, điều 101 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15.5.2014 của Chính phủ về thẩm quyền điều chỉnh quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trước ngày Luật Đất đai có hiệu lực thi hành. Kết luận của Thanh tra TP.Hà Nội đối với nội dung này là chính xác", TTCP nêu rõ.

Tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Đức Chung cam kết "không truy cứu trách nhiệm hình sự" toàn thể người dân xã Đồng Tâm

TTCP cũng chỉ rõ, theo quy định của pháp luật về đất đai, toàn bộ đất sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng, được Thủ tướng Chính phủ và UBND TP.Hà Nội giao đất cho các đơn vị quân đội quản lý, sử dụng vào mục đích quốc phòng. Diện tích đất có sự chênh lệch tại các thời điểm nhưng đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đo đạc, lập bản đồ hiện trạng, điều chỉnh bằng quyết định giao đất đúng quy định, đúng thẩm quyền.

Từ thời điểm Quyết định số 5383/QĐ-UBND của UBND TP.Hà Nội được ban hành vào ngày 20.10.2014 trở về trước không có sự tranh chấp về diện tích đất tại sân bay Miếu Môn. Mọi sự vi phạm liên quan đến việc lấn chiếm, cản trở đơn vị quân đội trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng cần phải được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật - TTCP nhấn mạnh.

Về việc giải phóng mặt bằng một số hộ dân đang sử dụng đất quốc phòng, Thanh tra TP.Hà Nội đã kết luận những sai phạm trong việc xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 14 hộ dân; kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo UBND huyện Mỹ Đức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, di dời các hộ dân đang sử dụng đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, Liên ngành cơ quan Hà Nội đề xuất, lập dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân và công khai tại UBND xã là đúng thẩm quyền, đúng quy trình theo quy định của pháp luật về đất đai.

Thanh tra Chính phủ thấy Kết luận thanh tra của Thanh tra thành phố về nội dung này là có căn cứ, có cơ sở, đảm bảo tính khách quan và đề nghị UBND TP.Hà Nội chỉ đạo các cơ quan có liên quan khi xây dựng lại phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân cần thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Về việc xử lý các nội dung tố cáo của công dân: Thanh tra Hà Nội đã phân tích, đánh giá cụ thể từng vấn đề. Đối với nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền địa phương giải quyết đúng quy định pháp luật (kết luận, xử lý trách nhiệm, khắc phục, sửa chữa vi phạm, khuyết điểm) thì ghi nhận và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện. Đối với nội dung tố cáo mới thì xem xét, kết luận, kiến nghị xử lý.

Thanh tra Chính phủ nhận thấy phương pháp xử lý của Thanh tra Hà Nội là phù hợp với quy định của pháp luật về tố cáo.

Về xử lý kiến nghị, phản ánh của ông Lê Đình Kình và một số công dân: Thanh tra TP.Hà Nội đã làm rõ các kiến nghị, phản ánh này. Trong đó làm rõ diện tích 28,7 ha chênh lệch; việc đề nghị tiền bồi thường về đất khi giải phóng mặt bằng khu đất 14 hộ dân đang sử dụng đất quốc phòng; diện tích đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm. Kết luận về diện tích đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới xã Đồng Tâm là có căn cứ, có cơ sở, việc kiến nghị của ông Lê Đình Kình là không có căn cứ, không có cơ sở.

TTCP thấy Kết luận thanh tra số 2346/KL-TTTP-P5 ngày 19.7.2017 của Thanh tra TP.Hà Nội về nội dung này là có căn cứ, có cơ sở, đảm bảo tính chính xác, khách quan. Tuy nhiên trong thời gian tới các cơ quan có trách nhiệm ở địa phương cần tuyên truyền, vận động, giải thích để người dân nhận thức rõ trách nhiệm của mình, chấp hành nghiêm nội dung Kết luận thanh tra.

TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND TP.Hà Nội thực hiện Kết luận thanh tra số 2346/KL-TTTP-P5 ngày 19.7.2017 của Thanh tra TP.Hà Nội.

Nam Phong - Ảnh: Tư liệu


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.