Quảng Ninh: Kỷ luật 533 đảng viên trong năm 2019

Chủ nhiệm UBKTTW Trần Cẩm Tú tại buổi làm việc với UBKT Tỉnh ủy Quảng Ninh
Năm 2019, ủy ban kiểm tra các cấp của tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành kiểm tra 1.714 tổ chức Đảng và 1.850 đảng viên; giám sát đối với 1.517 tổ chức Đảng và 1.317 đảng viên, thi hành kỷ luật đối với 533 đảng viên vi phạm.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh cho hay, trong năm 2019, cơ quan này đã triển khai và hoàn thành 9 cuộc kiểm tra, giám sát theo Chương trình số 26-Ctr/TU ngày 6.12.2018 của Tỉnh ủy. Cùng với đó, thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy còn triển khai và hoàn thành 11 cuộc kiểm tra, giám sát đột xuất đối với tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm.

Đối với cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp, trong năm 2019 đã tiến hành kiểm tra 1.714 tổ chức Đảng và 1.850 đảng viên; giám sát đối với 1.517 tổ chức Đảng và 1.317 đảng viên.

Qua công tác thanh, kiểm tra, giám sát của Đảng trong năm 2019, các cấp ủy đảng đã thi hành kỷ luật 533 đảng viên, trong đó khiển trách 419, cảnh cáo 77, cách chức 7, khai trừ 30 và đình chỉ sinh hoạt Đảng 28 trường hợp.

Tại buổi làm việc với Ủy ban Kiểm tra tỉnh Quảng Ninh ngày 12.12.2019, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú nhấn mạnh: Năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ đại hội Đảng các cấp, do vậy, công tác kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra các cấp hết sức nặng nề. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu cho cấp ủy thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, nhất là công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội Đảng các cấp; tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm những vi phạm mới phát sinh, bức xúc trong xã hội; kiểm soát đưa ra khỏi cấp ủy những trường hợp cơ hội, chạy chức, chạy quyền; chỉ đạo ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội Đảng các cấp.

Bên cạnh đó, chú trọng kiểm tra, giám sát lĩnh vực quản lý đất đai; quan tâm xử lý các vụ việc phức tạp, nhất là cán bộ suy thoái về tư tưởng, chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra thật tốt, trách nhiệm cao; giải quyết khiếu nại, tố cáo và thẩm tra công tác nhân sự đại hội Đảng các cấp theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Nam Phong


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.