PVN: Các dự án dầu khí ở miền Trung Việt Nam đang triển khai theo kế hoạch

Trụ sở Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) - Ảnh: Internet
Liên quan đến các dự án dầu khí ở miền Trung Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa ra thông tin như sau:

Các dự án dầu khí ở miền Trung Việt Nam (bao gồm các dự án trên biển và trên bờ) được Tổ hợp nhà thầu (ExxonMobil, PVN và PVEP) triển khai theo kế hoạch. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) không có ý kiến bình luận đối với thông tin không chính thức xung quanh các dự án này.

Tập đoàn sẽ hợp tác với các cơ quan truyền thông tuyên truyền về hoạt động dầu khí, sáng tạo và cống hiến của người lao động dầu khí.

Theo Website PVN


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.