Mỗi ngày mua mới 3 xe công, giá gần 1,2 tỉ đồng/chiếc

Số xe công mua mới năm 2016 là hơn 1.100 chiếc, tiếp tục tăng so với năm 2015
Trong năm 2016 vừa qua có hơn 1.100 xe ô tô công được mua mới với giá trung bình gần 1,2 tỉ đồng/chiếc.

Báo cáo mới nhất về tình hình mua sắm, quản lý và sử dụng xe ô tô công của Bộ Tài chính cho biết năm 2016 có gần 2.200 ô tô công tăng thêm do mua mới, tiếp nhận với tổng nguyên giá hơn 2.000 tỉ đồng. Trong đó có hơn 1.100 chiếc được mua mới với giá trung bình là gần 1,2 tỉ đồng/chiếc. Còn lại hơn 1.000 chiếc được bổ sung từ nguồn tiếp nhận viện trợ, điều chuyển giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Trong tổng số hơn 1.100 xe công được mua mới, khối Trung ương mua sắm 684 xe, khối địa phương mua sắm 480 xe. Trong số xe mua mới, xe phục vụ chức danh tăng 32 xe, xe phục vụ công tác chung tăng 181 xe, xe chuyên dùng tăng 951 xe.

"Số lượng xe ô tô mua mới chủ yếu là để trang bị cho các cơ quan, đơn vị chưa có xe ô tô, xe ô tô chuyên dùng và thay thế xe ô tô đã hết thời hạn sử dụng", báo cáo cho biết.

Đáng chú ý, Bộ Tài chính cho biết, năm 2016 số xe công giảm do thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, tiêu hủy là 2.085 chiếc với tổng nguyên giá gần 1.100 tỉ đồng.

Tính đến ngày 31.12.2016, cả nước có 37.286 xe công với tổng nguyên giá gần 24.000 tỉ đồng, chiếm 2,3% tổng giá trị tài sản nhà nước. Trong đó, phần lớn là xe phục vụ công tác chung với 21.114 chiếc (chiếm hơn 56%), còn lại là xe chuyên dùng với 15.312 chiếc (chiếm hơn 41%), xe phục vụ chức danh chỉ chếm 2,31% với 860 chiếc. Tổng giá trị còn lại của xe ô tô công theo sổ kế toán tính đến 31.12.2016 là hơn 7.400 tỉ đồng, bằng 31% tổng nguyên giá.

"Điều này cho thấy phần lớn xe ô tô công đã sử dụng trên 2/3 thời gian theo chế độ quy định", báo cáo nhận định.

Trong năm 2016, theo chỉ đạo của Quốc hội và Chính phủ, việc mua sắm xe ô tô và trang thiết bị đắt tiền đã được yêu cầu siết chặt và hạn chế. Theo đó, việc mua sắm mới xe ô tô chỉ được thực hiện sau khi các bộ, ngành, địa phương hoàn thành việc rà soát, sắp xếp xe ô tô phục vụ công tác chung hiện có và có văn bản gửi về Bộ Tài chính.

Trong khi đó, năm 2015, tổng xe công tăng thêm là 1.233 chiếc. Trong đó có 580 xe là tiếp nhận, điều chuyển giữa các cơ quan, tổ chức. Còn lại 653 xe là mua mới (khối Trung ương sắm 81 xe và khối địa phương là 572 xe), với tổng nguyên giá gần 710 tỉ đồng.

Như vậy, so với năm 2015, số lượng xe công tăng thêm và mua mới tiếp tục tăng. Cụ thể, mua mới tăng khoảng hơn 500 chiếc, tăng thêm tăng khoảng hơn 900 chiếc.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 31/CT-TTg về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công. Trong đó, yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 4.8.2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Chỉ thị này có nêu rõ phấn đấu đến năm 2020 giảm khoảng từ 30% - 50% số lượng xe ô tô phục vụ công tác chung đang được trang bị cho các bộ, ngành, địa phương, trừ các đơn vị thuộc địa bàn miền núi, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn; đồng thời xác định lộ trình thực hiện chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô áp dụng đối với chức danh thứ trưởng và tương đương, xe ô tô phục vụ công tác chung.

Tuyết Nhung


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.