Bộ GD-ĐT dự kiến các trường ĐH không được dạy trực tuyến quá 20% số tín chỉ

Nữ sinh viên đại học ôn bài - Ảnh: Internet
Ngày 27.4, Bộ GD-ĐT công bố dự thảo Thông tư ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học để tổ chức lấy ý kiến đóng góp rộng rãi.

Theo dự thảo, chương trình đào tạo trình độ đại học được xây dựng theo đơn vị tín chỉ, bao gồm mục tiêu, khối lượng kiến thức, cấu trúc, nội dung, phương pháp và hình thức đánh giá đối với môn học, ngành học… Tùy theo tình hình thực tế của trường, thủ trưởng cơ sở đào tạo chỉ đạo sắp xếp thời khóa biểu cho các lớp và quy định cụ thể thời gian hoạt động giảng dạy của trường theo các quy định hiện hành. Trên cơ sở bảo đảm các điều kiện để tổ chức giảng dạy trực tuyến theo quy định hiện hành của Bộ GD-ĐT, việc tổ chức dạy học theo hình thức trực tuyến không được vượt quá 20% số tín chỉ của chương trình đào tạo.

Bộ GD-ĐT cũng cho phép sinh viên học cùng lúc hai chương trình. Cụ thể, sinh viên được học cùng lúc hai chương trình nếu đáp ứng một trong các điều kiện sau: Đáp ứng điều kiện đầu vào của chương trình đào tạo thứ 2 trong năm tuyển sinh và có điểm trung bình tích lũy đạt 2,0 trở lên của học kỳ chính học kỳ thứ nhất năm học đầu tiên của chương trình đào tạo thứ nhất.

Như vậy, trong quá trình sinh viên học cùng lúc hai chương trình, nếu điểm trung bình tích lũy của chương trình thứ nhất đạt dưới 2,0 và thuộc diện cảnh báo học tập thì phải dừng học chương trình thứ hai ở học kỳ tiếp theo.

Nếu xảy ra tình trạng thi hộ thì sinh viên thi hộ hoặc nhờ người thi hộ đều bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập 1 năm đối với trường hợp vi phạm lần thứ nhất và buộc thôi học đối với trường hợp vi phạm lần thứ hai.

Người học sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả cũng sẽ bị buộc thôi học. Công chức, viên chức, người lao động tham gia quản lý, giảng dạy, hướng dẫn, đánh giá tại cơ sở đào tạo, nếu vi phạm quy chế thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật hiện hành.

Quy chế này áp dụng đối với các khóa đào tạo ở trình độ đại học trong các cơ sở giáo dục được phép đào tạo trình độ đại học, không áp dụng đối với hình thức đào tạo từ xa trình độ đại học, liên kết đào tạo cấp bằng nước ngoài.

Tú Viên


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.