An Dương Vương là hậu duệ của Thủy Tinh - bại tướng của Sơn Tinh?

Tranh vẽ về cuộc chiến Sơn Tinh và Thủy Tinh - Ảnh: Internet
Liệu An Dương Vương có phải là hậu duệ của một “Thủy Tinh – thất bại trong cầu hôn” hay không? Chúng tôi không đưa ra kết luận mà chỉ nêu ra vấn đề để bạn đọc suy ngẫm. Hay như sử gia Ngô Sỹ Liên từng nói: Còn như việc Sơn Tinh, Thủy Tinh thì rất là quái đản, tin sách chẳng bằng không có sách, hãy tạm thuật lại chuyện cũ để truyền lại sự nghi ngờ thôi

Trước thời kỳ Bắc thuộc, sử nước ta ghi chép rất sơ sài với nhiều chi tiết truyền miệng và mang tính chất huyền sử. Có một điều chắc chắn từ các di chỉ cổ vật thì nhà nước đầu tiên của người Lạc Việt là Văn Lang do các vua Hùng lãnh đạo. Sau đó mới đến nhà nước Âu Lạc của An Dương Vương.

Thời kỳ vua Hùng thì cũng có nhiều truyền thuyết được nhắc đến như Thánh Gióng phá giặc thời vua Hùng thứ 6 hay vua Hùng thứ 7 là Hoàng tử Lang Liêu được vua cha truyền ngôi nhờ biết cách làm bánh chưng bánh dày hay chuyện Mai An Tiêm thời vua Hùng thứ 17. Về sử thì có kể thêm truyện: Thời Thành Vương nhà Chu [1063-1026 TCN], nước Việt ta lần đầu sang thăm nhà Chu (không rõ vào đời Hùng Vương thứ mấy), xưng là Việt Thường thị, hiến chim trĩ trắng. Chu Công nói: "Chính lệnh không ban đến thì người quân tử không coi người ta là bề tôi của mình", rồi sai làm xe chỉ nam đưa sứ giả về nước.

Nhưng nổi tiếng hơn cả là truyện Sơn Tinh – Thủy Tinh thời vua Hùng thứ 18 đã được đưa vào cả sử sách và được kể rất nhiều trong các câu truyện cổ tích. Chuyện Sơn Tinh – Thủy Tinh thời Hùng vương thứ 18 được chép trong Đại Việt sử ký toàn thư như sau:

Bấy giờ có hai người từ ngoài đến, lạy dưới sân để cầu hôn. Vua lấy làm lạ, hỏi thì họ thưa rằng một người là Sơn Tinh, một người là Thủy Tinh, đều ở trong cõi cả, nghe nhà vua có thánh nữ, đánh bạo đến xin lĩnh mệnh. Vua nói: "Ta có một người con gái, lẽ nào lại được cả hai rể hiền?". Bèn hẹn đến ngày hôm sau, ai đem đủ sính lễ đến trước thì gả cho người ấy. Hai người vâng lời, lạy tạ ra về. Hôm sau, Sơn Tinh đem các đồ châu báu vàng bạc, chim núi thú rừng đến dâng. Vua y hẹn gả con cho. Sơn Tinh đón vợ về ở ngọn núi cao trên núi Tản Viên. Thủy Tinh cũng đem sính lễ đến sau, giận tiếc là không kịp, bèn kéo mây làm mưa, dâng nước tràn ngập, đem các loài thủy tộc đuổi theo. Vua cùng Sơn Tinh lấy lưới sắt chăng ngang thượng lưu sông Từ Liêm để chặn lại. Thủy Tinh theo sông khác, từ Ly Nhân vào chân núi Quảng Oai rồi theo dọc bờ lên cửa sông Hát, ra sông lớn mà rẽ vào sông Đà để đánh Tản Viên, nơi nơi đào sâu thành vực thành chằm, chứa nước để mưu đánh úp. Sơn Tinh có phép thần biến hóa, gọi người man đan tre làm rào chắn nước, lấy nỏ bắn xuống, các loài có vẩy và có vỏ trúng tên đều chạy trốn cả. Rốt cuộc Thủy Tinh không thể xâm phạm được núi Tản Viên. (Tục truyền SơnTinh và Thủy Tinh từ đấy về sau đời đời thù oán, mỗi năm mùa nước to thường vẫn đánh nhau).

Cho dù trong sử đã bỏ những chi tiết sính lễ khó tin như voi 9 ngà, gà 9 cựa, ngựa 9 hồng mao nhưng màu sắc huyền sử vẫn còn như chuyện Thủy Tinh kéo mây làm mưa... Chính sử gia Ngô Sỹ Liên cũng chua rằng: Còn như việc Sơn Tinh, Thủy Tinh thì rất là quái đản, tin sách chẳng bằng không có sách, hãy tạm thuật lại chuyện cũ để truyền lại sự nghi ngờ thôi).

Thủy tinh thất bại nhưng nhiều lần kéo quân lên gây chiến, đó là chuyện được đúc kết lại và người ta tin rằng câu chuyện nhằm để kể về ý thức trị thủy từ xa xưa của ông cha ta. Nhưng cũng có một chi tiết khác mà ít người biết là cuối thời vua Hùng có truyện được Khâm định Việt sử thông giám cương mục chép như sau:

“Trước kia, Hùng Vương có con gái gọi là Mị Nương. Thục vương nghe tin, sai sứ đến cầu hôn. Hùng Vương muốn gả cho, nhưng Lạc Hầu can rằng: "Ý nó muốn toan tính ta đây, chẳng qua mượn tiếng cầu hôn đó thôi". Thành thử việc đó thôi hẳn. Thục vương căm giận lắm, dặn con cháu sau thế nào cũng phải diệt nước Văn Lang. Đến bấy giờ, cháu là Thục Phán có sức mạnh và mưu lược, nhiều lần đem quân đánh Hùng Vương. Hùng Vương quân giỏi, tướng mạnh, hễ ra đánh, quân Thục thua liền.

Đại Việt sử ký toàn thư cũng chép truyện này vắn tắt hơn như sau: “Mị Nương đã lấy Sơn Tinh, Thục Vương tức giận, dặn lại con cháu phải diệt Văn Lang mà chiếm lấy nước. Đến đời cháu là Thục Phán có dũng lược, bèn đánh lấy nước”.

Như vậy, có thể đặt ra nghi vấn là phải chăng câu chuyện Sơn Tinh - Thủy Tinh được truyền miệng trước đây cũng là nhằm để tả những cuộc chiến giữa Văn Lang và các nước láng giềng do tranh chấp xung quanh việc thông hôn. Thủy Tinh – vua loài thủy tộc đòi lấy người thì chắc là không có thật nhưng chuyện Thục Phán (hay An Dương Vương), người ghi mối hận đời trước bị vua Hùng cự tuyệt hôn nhân là có thật. Liệu An Dương Vương có phải là hậu duệ của một “Thủy Tinh – thất bại trong cầu hôn” hay không? Chúng tôi không đưa ra kết luận mà chỉ nêu ra vấn đề để bạn đọc suy ngẫm.

Sau cuộc nội chiến đầu tiên của người Việt đã dẫn đến sự thống nhất của Âu Việt (Thục Phán) – Lạc Việt (Hùng Vương) thành nước Âu Lạc do Thục Phán - An Dương Vương lãnh đạo.

A.T


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận4

 • Rô LanReply

  15-11-2017 09:59:44

  Truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh ra đời vào thời Hùng vương thứ 18, vậy tại sao các sách (Giáo trình CSVHVN, các sách về phong thủy...) đều nói Sơn Tinh là vị thánh tổ lâu đời nhất, ở ngôi đầu bảng trong Tứ bất tử (tức là đứng trên Thánh Gióng có từ thời Hùng vương thứ 6) là cớ làm sao? Có sách còn nói đây là vị thánh linh thiêng nhất phải xếp đầu bảng?

 • MinhReply

  14-11-2017 03:27:45

  Đây cũng là một cách lý giải khá hợp lý về truyền thuyết Sơn Tinh-Thủy Tinh. Do thời gian và nhất là sự cố gắng đồng hóa về văn hóa của các triều đại TQ đối với VN mà trong nhiều trường hợp, lịch sử VN, nhất là thời đại Hùng Vương, đã được huyền thoại hóa dưới những huyền tích lịch sử. Nhiều thứ, như thời đại Hùng Vương, đã được chứng minh là có thật bởi những bằng chứng vật chất (của các di chỉ lịch sử khai quật được) lẫn phi vật chất (như hát xoan...). Nói cách khác, dưới lớp vỏ huyền thoại có nhiều sự thật lịch sử được cha ông ta khéo léo ẩn chứa trong đó. Quay trở lại truyền thuyết Sơn Tinh-Thủy Tinh, ở đây tôi chỉ nói về những vật phẩm cầu hôn của Sơn Tinh-Thủy Tinh. Gà chín cựa đã được chứng minh là có thật (hiện có giống gà này trên Phú Thọ) thì không có cớ gì, dù khó tin hơn nhiều, chúng ta không tin là hồi xưa có thể đã có giống ngựa và đặc biệt là voi, có 09 hồng mao và 9 ngà, nếu không vậy thì cũng đã có giống ngựa hay voi có nhiều hồng mao hay nhiều ngà (dù có thể không đến số 9) và trong đó, có một số cá thể đột biến nào đó có số lượng đến 9 (những loài này đã bị tiệt chủng). Chúng ta ai cũng biết voi trắng, dù rất ít nhưng không phải là không có và đã được sử sách ghi chép rõ ràng (gần nhất là dưới thời Pháp thuộc). Nên nhớ cách đây mấy nghìn năm khi con người còn ít và rừng còn nhiều hơn bây giờ rất nhiều thì các loài thú hoang dã còn nhiều bạt ngàn thì chuyện có những cá thể khác xa với những gì chúng ta hình dung hoàn toàn có thể xảy ra. Ai cũng rõ là loài người đã góp phần làm nhiều loài tiệt chủng, thậm chí trước khi sự tồn tại của chúng kịp ghi nhận trong các văn bản còn truyền đến ngày nay.

 • Trần Thanh MinhReply

  13-11-2017 02:12:07

  Cám ơn tác giả như vậy sự tích Sơn Tinh Thủy Tinh nghe thấy có lý hơn. Lịch sử dân tộc mình từ thời sơ khai cần tìm hiểu thật cẩn thận.

 • pham van longReply

  13-11-2017 01:06:00

  Cũng chỉ là truyền thuyết , sự thật có Trời mà biết . Nào là dân Việt ( Bách Việt) ở bên Tàu gì đó... , cần dẹp thuyết đó cho xong . Các nhà khảo cổ VN đã tìm ra xương người tại các núi đá , hang sâu ở VN , cứ xác định người Việt và các dân tộc VN ở tại VN là xong , cũng nhau bảo vệ và xây dựng đất nước mình .

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.