GĐ bệnh viện trả lại 37 tỉ tiền từ thiện ‘có dấu hiệu tội phạm’

Ông Trịnh Lương Trân.
Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng vừa ra kết luận thanh tra việc Giám đốc bệnh viện Ung thư Đà Nẵng là ‘có dấu hiệu tội phạm’ và giao Thanh tra thành phố lập thủ tục chuyển hồ sơ vụ việc sang Cảnh sát điều tra công an Đà Nẵng.

Đây là nội dung thanh tra việc quản lý, sử dụng kinh phí tài trợ và việc quản lý, chuyển quyền sử dụng đất của Hội bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng và (Hội Bảo trợ) Công ty TNHH MTV Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng (nay là Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng).

Trước đó, UBND TP.Đà Nẵng đồng ý chuyển quyền sử dụng 47 lô đất cho Hội Bảo trợ để bố trí cho các đối tượng thuộc diện thu hút nhân tài phục vụ Bệnh viện Ung thư làm nhà ở. Hội Bảo trợ sử dụng nguồn kinh phí vận động tài trợ của các tổ chức, cá nhân tài trợ cho Hội để đầu tư cho Bệnh viện Ung thư nộp tiền chuyển quyền sử dụng 47 lô đất với tổng số tiền 32.658.228.000 đồng. Đến thời điểm thanh tra, chưa có đối tượng thuộc diện thu hút được Hội Bảo trợ bố trí đất để lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Từ kết luận thanh tra, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã đề nghị Hội Bảo trợ tiến hành bàn giao hồ sơ 47 lô đất cho Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố để quản lý.

Đồng thời, giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, đề xuất UBND thành phố xử lý số tiền 32.658.228.000 đồng mà Hội Bảo trợ đã nộp tiền chuyển quyền sử dụng đất cho 47 lô đất.

Liên quan đến việc lãnh đạo Bệnh viện Ung thư trả lại 37.275.000.000 đồng do Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tài trợ, thanh tra thành phố này cũng đã chỉ ra nhiều sai phạm.

Hơn 37 tỉ đồng này ngân hàng Liên Việt tài trợ cho Bệnh viện Ung thư mua máy DSA; số tiền này là sở hữu hợp pháp của Bệnh viện Ung thư theo quy định của pháp luật, là nguồn lực giúp bệnh viện mua máy móc, trang thiết bị phục vụ bệnh nhân.

Kết luận cho rằng: “Giám đốc Bệnh viện Ung thư cố ý chuyển toàn bộ số tiền này cho ngân hàng Liên Việt là không biết quý trọng nguồn lực quý báu mà nhiều bệnh nhân đang trông đợi với hy vọng được kéo dài sự sống nhờ vào trang thiết bị kỹ thuật cao”.

Ngày 31.8.2015, ông Trịnh Lương Trân, Giám đốc Bệnh viện Ung thư đã cố ý thực hiện chuyển số tiền tài trợ cho Ngân hàng Liên Việt mà không báo cáo Chủ tịch Hội đồng thành viên Bệnh viện Ung thư và thường trực Hội Bảo trợ là việc làm sai trái, đã làm thay đổi nguyên trạng tài sản của bệnh viện, trái với chỉ đạo của chủ sở hữu…

“Hành vi của ông Trịnh Lương Trân đã đi ngược lại và không trung thành với lợi ích hợp pháp của Bệnh viện, không tuân thủ chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng thành viên…”, kết luận ghi rõ.

Kết luận này chỉ ra rằng, việc chuyển số tiền 37.275.000.000 đồng đã được sự bàn bạc, thống nhất giữa ông Trịnh Lương Trân (chủ tài khoản) và bà Hồ Thị Diễm Phương (nguyên Kế toán trưởng bệnh viện), hành vi của ông Trân và bà Phương có dấu hiệu của tội phạm.

Từ kết luận thanh tra, Chủ tịch Đà Nẵng đã giao thanh tra thành phố lập thủ tục chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm pháp luật sang Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng theo quy định của pháp luật và thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát nhân dân TP.Đà Nẵng theo quy định.

Lê Đình Dũng


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.