Đà Nẵng tính mua bảo hiểm cho hàng ngàn cây xanh trên địa bàn

UBND TP.Đà Nẵng đang giao các ngành tiến hành các bước để bố trí kinh phí mua bảo hiểm an toàn cây xanh đô thị trên toàn địa bàn.

Theo đó, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra, rà soát; qua đó, tổng hợp cụ thể chủng loại và số lượng cây cần mua bảo hiểm để làm cơ sở cho UBND thành phố xem xét, bố trí kinh phí.

Theo thống kê, tổng số cây xanh trên địa bàn thành phố do Công ty công viên cây xanh TP.Đà Nẵng quản lý là 88.000 cây bóng mát.

Việc quản lý cây đã được TP này tiến hành bằng công nghệ GIS. Tất cả cây xanh đều được đánh số và toàn bộ lý lịch của từng cây xanh như vị trí, chủng loại, thời gian trồng và chăm sóc…đều được cập nhật vào phần mềm.

Việc tiến tới bảo hiểm được nói là để giảm thiệt hại khi có sự cố đối với cây xanh công cộng do nhà nước quản lý.

Cũng liên quan đến cây xanh, TP.Đà Nẵng vừa phê duyệt danh mục 23 loại cây xanh khuyến khích trồng, 39 loại hạn chế trồng và 9 loại cấm trồng trên đường phố thuộc địa bàn thành phố (lần 2).

Theo đó, 23 loại cây xanh khuyến khích trồng như: lim xẹt, lộc vừng, bằng lăng tím, muồng tím, cau trắng…39 loại cây xanh thuộc loại hạn chế trồng như: bàng Đài loan, bàng ta, dừa, chuông vàng, hồng diệp, lim xanh, sứ các loại, đa, đề, sung, si, sanh, sộp…

9 loại cấm trồng gồm: cô ca cảnh, đùng đình, gòn, lòng mức các loại, me keo, thông thiên, trúc đào, trứng cá, vông đồng.

Đà Nẵng yêu cầu các tổ chức, cá nhân không được phép trồng mới các cây thuộc danh mục cây cấm trồng trên đường phố. Các cơ quan, đơn vị quản lý cây xanh đô thị có trách nhiệm lập kế hoạch thay thế dần những cây hiện có trên đường phố thuộc danh mục cây cấm trồng.

Lê Đình Dũng


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.