Bộ Tài chính giãi bày về thông tin Bộ này có tới 181 cục trưởng

Trụ sở Bộ Tài chính - Ảnh: TTXVN
Trước thông tin cho rằng bộ máy nhân sự tại Bộ Tài chính cồng kềnh, hiện có tới 181 cục trưởng, chiều 1.12, đại diện Bộ Tài chính khẳng định cơ quan Bộ chỉ có 7 cục trưởng.

Theo Bộ Tài chính, với quy mô và lĩnh vực quản lý rộng lớn, cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ có 20 vụ, cục chuyên môn và một số đơn vị sự nghiệp. Tính đến thời điểm hiện nay, tại cơ quan Bộ Tài chính chỉ có 7 cục trưởng.

Ngoài ra, Bộ Tài chính còn có 5 tổng cục và tương đương trực thuộc (bao gồm: Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán nhà nước).

Trong 5 tổng cục và tương đương nêu trên có 4 tổng cục được tổ chức theo ngành dọc từ Trung ương đến cấp huyện theo địa giới hành chính (Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Thuế), theo khu vực (Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ nhà nước). Tổng số có có 183 cục tại các địa phương gồm: 63 Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố, 63 Cục Thuế tỉnh, thành phố, 35 Cục Hải quan khu vực, 22 Cục Dự trữ nhà nước khu vực.

Để quản lý và điều hành hoạt động của một đơn vị đầu mối trên cần phải bổ nhiệm 1 cấp trưởng đơn vị đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Đảng, Nhà nước và của Bộ Tài chính.

Phía Bộ Tài chính cũng dẫn quy định tại Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26.7.2017 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính thì “Bộ Tài chính là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài chính - ngân sách (bao gồm: ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước, dự trữ nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước, đầu tư tài chính, tài chính doanh nghiệp, tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể, tài sản công theo quy định của pháp luật); hải quan; kế toán; kiểm toán độc lập; giá; chứng khoán; bảo hiểm; hoạt động dịch vụ tài chính và dịch vụ khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật”.

Trước đó, một số phương tiện thông tin đại chúng có đăng tải về những con số khiến dư luận "giật mình" về số cục trưởng tại các cơ quan trung ương lên tới 337 người, riêng Bộ Tài chính có 181 cục trưởng, Bộ Kế hoạch - Đầu tư 63 người, Bộ Tư pháp là 57 người.

Theo báo cáo của Chính phủ đánh giá, giai đoạn 2011 - 2016, bộ máy vẫn còn cồng kềnh, tăng đầu mối bên trong, với nhiều tầng nấc trung gian. Đáng lưu ý, số lượng cấp phó còn vượt quy định. Không chỉ vậy, tỷ lệ công chức giữ chức danh lãnh đạo từ cấp phó phòng trở lên trên số công chức còn rất cao. Số lượng thứ trưởng tính đến ngày 22.12.2016 có 106 người, bộ nhiều nhất có tới 7 thứ trưởng.

Cùng với đó, số lượng cục trưởng tại các cục lên tới 337 người, riêng Bộ Tài chính có 181 cục trưởng, Bộ Kế hoạch - Đầu tư 63 người, Bộ Tư pháp là 57 người.

Theo TTXVN/Tin tức


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.