Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình: Tuyệt đối không sử dụng xe ô tô công cho việc riêng cá nhân

Xe công trung tâm y tế huyện Tuyên Hóa chở hương giáng lậu, kết quả cả giám đốc và phó giám đốc bị kỷ luật cảnh cáo
Ngày 24.12, ông Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đã có chỉ đạo: “Xe ô tô công chỉ được sử dụng, phục vụ cho các hoạt động, công tác của cơ quan đơn vị. Tuyệt đối không được sử dụng xe ô tô công để phục vụ cho việc riêng cá nhân. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, địa phương để xảy ra tình trạng sử dụng xe công không đúng quy định phải kiểm điểm nghiêm túc theo quy định”.

Theo đó, ông Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đã thay mặt BTV Tỉnh ủy ký công văn 405/CV-TU về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý xe ô tô công, nhất là trong các dịp lễ tết. Theo đó, công văn này nêu rõ, thời gian qua thực hiện quy định của Đảng, Nhà nước và chỉ thị 18-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó có việc quản lý, sử dụng xe ô tô công vụ của cơ quan tổ chức, đơn vị đã thực hiện tương đối nghiêm túc.

Tuy nhiên thời gian gần đây vẫn còn tình trạng một số cơ quan, đơn vị sử dụng xe ô tô công vào việc riêng gây dư luận không tốt trong nhân dân. Để kịp thời chấn chỉnh và khắc phục ngay tình trạng trên, Ban thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo của Thủ trưởng các sở ban ngành cấp tỉnh, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý, sử dụng xe ô tô công trong cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc quyền quản lý.

Ông Hoàng Đăng Quang chỉ đạo bằng công văn hỏa tốc nhấn mạnh xe ô tô công chỉ được sử dụng, phục vụ cho các hoạt động, công tác của cơ quan đơn vị. Tuyệt đối không được sử dụng xe ô tô công để phục vụ cho việc riêng cá nhân. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, địa phương để xảy ra tình trạng sử dụng xe công không đúng quy định phải kiểm điểm nghiêm túc theo quy định. Ban cán sự đảng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các ban Văn phòng Tỉnh ủy thường xuyên kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng xe ô tô công; kịp thời phát hiện các tổ chức, cá nhân vị phạm để xử lý theo đúng quy định.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình cũng yêu cầu Mặt trận và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh tăng cường vai trò giám sát, phát hiện các trường hợp sử dụng xe công vụ không đúng quy định để giúp các cơ quan quản lý nhà nước xử lý các hành vi vi phạm nhằm tránh sử dụng ô tô công không đúng mục đích, gây lãng phí công quỹ.

Quốc Nam


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.