BHXH Việt Nam đã giải quyết chính sách cho hơn 5 triệu lượt người về sức khỏe

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc tháng 8.2020 ngành BHXH - Ảnh: TN
BHXH Việt Nam đã giải quyết được 70.878 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng; 539.118 người hưởng các chế độ trợ cấp 1 lần; 5.393.768 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe...

Nhiều kết quả tích cực

BHXH Việt Nam mới đây đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc tháng 8.2020. Tổng giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đánh giá 7 tháng năm 2020 dù rất nhiều khó khăn, nhất là dịch bệnh, nhưng ngành BHXH đã nỗ lực trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, để ngành hoàn thành những mục tiêu, kế hoạch đã đề ra của năm 2020 vẫn còn không ít khó khăn cần phải vượt qua.

Hiện toàn quốc có hơn 15,2 triệu người tham gia BHXH, đạt tỷ lệ khoảng 31% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; 12,725 triệu người tham gia BHTN, đạt tỷ lệ khoảng 25,8% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, đạt 88,5% kế hoạch của ngành. Số người tham gia BHYT là 85,915 triệu người, đạt 97,6% kế hoạch của ngành, đạt tỷ lệ bao phủ 88,8% dân số.

Đặc biệt, trong hoàn cảnh dịch bệnh COVID-19, thực hiện giãn cách xã hội, ngành BHXH đã có những giải pháp truyền thông, vận động sáng tạo, phù hợp giúp số người tham gia BHXH tự nguyện tiếp tục gia tăng. Hiện toàn quốc có 737.000 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 163.000 người so với năm 2019.

Toàn ngành cũng đã giải quyết 70.878 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng; 539.118 người hưởng các chế độ trợ cấp 1 lần; 5.393.768 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; 580.634 người hưởng chế độ BHTN; thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT cho 92,490 triệu lượt người...

Nhiệm vụ 5 tháng cuối năm

Hiện nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều đơn vị, doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất kinh doanh hoặc tạm ngừng hoạt động, người lao động không có việc làm phải nghỉ việc, các hoạt động tuyên truyền vận động người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, thanh tra, kiểm tra phải hạn chế do thực hiện giãn cách xã hội, không tập trung đông người, thu nhập người dân giảm do dịch bệnh nên không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình… dẫn đến số người tham gia BHXH, BHTN, BHYT giảm, số thu giảm, số nợ tăng lên.

Tình trạng nợ đọng, chậm đóng bảo hiểm của một số đơn vị sử dụng lao động vẫn còn phổ biến, tỷ lệ nợ đọng còn cao. Tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHTN vẫn còn xảy ra ở một số địa phương, đơn vị, đặc biệt có xu hướng gia tăng do ảnh hưởng, tác động của dịch bệnh COVID-19.

Một số phần mềm nghiệp vụ của ngành đang trong quá trình hoàn thiện, nâng cấp còn phát sinh lỗi, ảnh hưởng đến hiệu quả, tiến độ giải quyết công việc. Công tác rà soát, xử lý trùng dữ liệu, cấp mã số BHXH cho người tham gia tuy đã được quan tâm nhưng vẫn chưa đảm bảo yêu cầu về chất lượng, tiến độ đề ra...

Nhằm khắc phục những khó khăn, tồn tại này, tại hội nghị, đại diện các đơn vị nghiệp vụ, BHXH các tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp, thể hiện quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Các phó tổng giám đốc cũng có những chỉ đạo cụ thể với từng lĩnh vực phụ trách.

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, phát biểu kết luận hội nghị, Tổng giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 5 tháng cuối năm 2020 mà toàn ngành cần tập trung, quyết liệt triển khai gồm:

Tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu được giao tại các nghị quyết của Đảng, Chính phủ trong lĩnh vực BHXH, BHYT. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, chính quyền địa phương hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

Đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng, tập trung rà soát, chuẩn hóa số liệu của những nhóm ưu tiên chưa tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Đối với nhóm tham gia BHXH bắt buộc cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành thuế để xác định những doanh nghiệp, người lao động đang hoạt động nhưng chưa tham gia BHXH.

Bên cạnh đó, cần tập trung phát triển, phát huy hiệu quả của các hệ thống đại lý; giao chỉ tiêu một cách quyết liệt, rõ người, rõ việc đến các đại lý, cán bộ. Mặt khác, BHXH các địa phương cần tiếp tục tăng cường công tác tham mưu, tìm các nguồn hỗ trợ cho người tham gia BHXH, BHYT có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời phải đảm bảo sự phát triển bền vững.

Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Đánh giá, đổi mới công tác truyền thông chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, phù hợp với đặc điểm, tính chất đặc thù của từng nhóm đối tượng, vùng miền; ngày càng đi vào chiều sâu; áp dụng những phương thức mới.

Triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, dự toán thu, chi, phát triển đối tượng BHXH, BHTN, BHYT năm 2020 được giao; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành, thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất tại các đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng, có dấu hiệu lạm dụng, trục lợi BHXH, BHTN, BHYT; kịp thời xử lý, kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHTN, BHYT.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh giao dịch điện tử; triển khai hiệu quả hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, tích hợp kết nối liên thông để cung cấp các dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo lộ trình; quản lý, sử dụng văn bản điện tử trong hệ thống cơ quan BHXH.

Toàn ngành tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương đối với công chức, viên chức trong thực thi công vụ; nâng cao ý thức văn hóa công sở trong giao tiếp, ứng xử với các tổ chức, cá nhân đến giao dịch làm việc. Tăng cường công tác kiểm tra công vụ, kiểm tra việc thực hiện các quy trình nghiệp vụ, quy định của ngành; đặc biệt yêu cầu thực hiện việc phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ kết quả trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp…

Bài và ảnh: Tuyết Nhung


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.