99% cơ sở khám chữa bệnh đã kết nối dữ liệu với bảo hiểm xã hội

Các nhân viên y tế tiếp nhận bệnh nhân đến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế - Ảnh: PV
Thông tin trên được Bộ Y tế chia sẻ với các cơ quan báo chí hôm 8.11, và cho biết đang tiếp tục hoàn thiện phiên bản số 5 trong bộ mã danh mục dùng chung để phục vụ cho công tác giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Trong thời gian qua, bảo hiểm xã hội đã từ chối thanh toán bảo hiểm y tế cho rất nhiều trường hợp mà các cơ sở y tế đưa lên với lý do không đáp ứng yêu cầu của bảo hiểm y tế; còn Bộ Y tế thì cho rằng, những giám định viên bảo hiểm xã hội không có chuyên môn về y tế nên giám định không chính xác. Điều này đã gây ra nhiều cuộc tranh luận nảy lửa giữa ngành y tế và bảo hiểm xã hội trong việc thanh toán bảo hiểm y tế cho bệnh nhân.

Theo Bộ Y tế, bộ mã danh mục dùng chung, chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra là cơ sở pháp lý để ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Bộ Y tế cho biết trong bộ mã danh mục dùng chung có 8 bộ mã (danh mục chẩn đoán, danh mục kỹ thuật, danh mục thuốc, vật tư y tế,…) nhưng đến nay các cơ sở y tế đang sử dụng phiên bản số 4, Bộ Y tế đang tiếp tục hoàn thiện phiên bản số 5.

Trong thời gian qua, Bộ này ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và hướng các cơ sở y tế tổ chức triển khai. Đến nay các cơ sở y tế đã và đang tiếp tục cập nhật hoàn thiện phần mềm theo chuẩn qui định để đảm bảo dữ liệu trích xuất và kết nối giữa cơ sở khám chữa bệnh với Bộ Y tế và với cơ quan bảo hiểm xã hội đã đạt kết quả cao nhất.

“Hiện có trên 99% số cơ sở khám chữa bệnh đã thực hiện kết nối liên thông dữ liệu với cơ quan bảo hiểm xã hội để thực hiện giám định và thanh toán chi phí”, đại diện Bộ Y tế cho hay.

Tuy nhiên theo đánh giá của Bộ Y tế, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh hiện nay tại các cơ sở y tế vẫn còn thiếu, cần phải bổ sung, nhất là các văn bản quy phạm pháp luật, nguồn lực, cơ sở vật chất... Đặc biệt là phải nâng cấp, cập nhật, hoàn thiện phần mềm hiện đang sử dụng tại các cơ sở y tế cũng như của cơ quan bảo hiểm xã hội để đáp ứng yêu cầu kết nối liên thông dữ liệu điện tử của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng cho biết trong thời gian tới sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan quản lý và bảo hiểm xã hội phát huy tính tích cực chủ động tại mỗi địa phương. Mỗi Sở Y tế, cơ sở y tế phải xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin để làm cơ sở tổ chức thực hiện tại địa phương, đơn vị mình.

Hồ Quang


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.