TP.HCM phấn đấu giảm 5% tần suất tai nạn lao động chết người

Đến năm 2020, TP.HCM phấn đấu trung bình hàng năm giảm 5% tần suất tai nạn lao động chết người - Ảnh minh họa
Đến năm 2020, TP.HCM phấn đấu trung bình hàng năm giảm 5% tần suất tai nạn lao động chết người và trên 50% người lao động làm việc tại các cơ sở có nguy cơ bị các bệnh nghề nghiệp phổ biến được khám phát hiện bệnh.

UBND TP.HCM vừa ban hành chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động của TP.HCM giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, chương trình nhằm chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động và ngăn chặn tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động. Song song đó, chương trình còn nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về bảo hộ lao động, bảo đảm an toàn tính mạng cho người lao động, tài sản của Nhà nước, tài sản của doanh nghiệp, của tổ chức, góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững của TP.

Theo UBND TP.HCM, đến năm 2020, trung bình hàng năm giảm 5% tần suất tai nạn lao động chết người và trên 50% người lao động làm việc tại các cơ sở có nguy cơ bị các bệnh nghề nghiệp phổ biến được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp.

Đồng thời, năm này cũng có trên 70% doanh nghiệp lớn và 30% doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn TP có nguy cơ cao về bệnh nghề nghiệp thực hiện quan trắc môi trường lao động. Trung bình hằng năm tăng thêm 200 doanh nghiệp vừa và nhỏ triển khai áp dụng hiệu quả một số nội dung cơ bản của hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động, bước đầu xây dựng văn hóa an toàn trong lao động.

TP.HCM phấn đấu để có trên 90% số người làm công tác quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động cấp quận, huyện và trong các ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao được tập huấn nâng cao năng lực về an toàn, vệ sinh lao động. Trên 80% số người lao động làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động và 80% số người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động người làm công tác y tế.

Chưa kể, TP.HCM còn đặt mục tiêu 90% số an toàn, vệ sinh trong các doanh nghiệp được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động; trên 80% số người thuộc lực lượng sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc được huấn luyện cập nhật về sơ cứu, cấp cứu; trên 80% số làng nghề, 70% số hợp tác xã có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được tiếp cận thông tin phù hợp về an toàn, vệ sinh lao động.

Đặc biệt là mục tiêu 100% người lao động đã xác nhận bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được điều trị và phục hồi chức năng lao động theo quy định của pháp luật; 100% số vụ tai nạn lao động chết người được khai báo, điều tra, xử lý.

Bên cạnh việc ban hành chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động, UBND TP cũng ban hành kế hoạch tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn TP.HCM.

Cụ thể, trong giai đoạn này, TP sẽ tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của TP; các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC; vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC…

Ngoài ra, TP cũng thông tin những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cũng như tình hình triển khai nhiệm vụ CCHC trên địa bàn TP; các mô hình, cơ chế đang được triển khai thí điểm, các điển hình tốt trong cải cách hành chính trên địa bàn TP; quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa nhà nước và nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình CCHC...

Phan Diệu


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.