TP.HCM mạnh tay xử lý các khoản nợ không có khả năng thu hồi

Ảnh minh họa
Chính quyền TP.HCM yêu cầu các tổng công ty, công ty 100% vốn nhà nước thuộc TP.HCM xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong xử lý các khoản nợ không có khả năng thu hồi để thực hiện bồi thường trong trường hợp do nguyên nhân chủ quan.

UBND TP.HCM vừa yêu cầu các tổng công ty, công ty 100% vốn nhà nước thuộc TP.HCM thực hiện nghiêm việc quản lý và xử lý nợ của doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa theo quyết định của UBND TP thì thực hiện xử lý các khoản nợ phải thu, nợ phải trả theo quy định hiện hành về xử lý tài chính khi cổ phần hóa.

Về quản lý nợ phải thu, UBND TP nói cần có biện pháp xử lý các khoản công nợ khó đòi, nợ không có khả năng thu hồi. Đồng thời, phải xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong xử lý các khoản nợ không có khả năng thu hồi để thực hiện bồi thường trong trường hợp do nguyên nhân chủ quan và thực hiện trích lập đầy đủ các khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi.

Về quản lý nợ phải trả, đối với các khoản nợ phải trả quá hạn thanh toán, có hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu vượt quá 3 lần, các doanh nghiệp phải xây dựng kế hoạch trả nợ, cân đối dòng tiền đảm bảo nguồn trả nợ. Các cơ quan cần phân tích khả năng thanh toán và có giải pháp khắc phục kịp thời, không để phát sinh các khoản nợ quá hạn.

Đặc biệt, chỉ được chi các quỹ khen thưởng, phúc lợi... cho các viên chức quản lý, các cá nhân có liên quan đến khoản nợ sau khi đã thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác.

Sở Tài chính sẽ tổ chức giám sát, kiểm tra, đánh giá các khoản nợ của các tổng công ty, công ty 100% vốn nhà nước thuộc TP.HCM.

Cùng ngày 17.6, UBND TP cũng chỉ thị thủ trưởng các sở ban ngành, Chủ tịch UBND các quận huyện khẩn trương hoàn thành việc xây dựng, ban hành quyết định công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính các cấp. Việc này nhằm chấp hành theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 6.1.2015 của Thủ tướng Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) trọng tâm năm 2015 và Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 31.1.2015 của Chủ tịch UBND TP về kế hoạch đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của UBND TP.HCM năm 2015.

Theo đó, UBND TP.HCM hoan nghênh các đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chuẩn hóa TTHC theo lĩnh vực được phân công, gồm: Thanh tra TP, Sở Quy hoạch và Kiến trúc, Sở Tư pháp, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, Sở Du lịch và UBND các quận huyện (quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, Phú Nhuận, Tân Bình, Bình Tân, Tân Phú, các huyện Củ Chi, Bình Chánh, Nhà Bè và Cần Giờ).

Đối với các sở ban ngành, quận huyện chưa hoàn thành nhiệm vụ, UBND TP.HCM yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các phòng ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc nghiêm túc, khẩn trương rà soát tiến độ thực hiện; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhiệm vụ.

TP.HCM giao các cơ quan cần chủ động phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Sở Tư pháp để hoàn chỉnh dự thảo Quyết định công bố chuẩn hóa danh mục TTHC và nội dung chi tiết các TTHC đã đủ điều kiện công bố, trình Chủ tịch UBND TP công bố trước ngày 30.6.2016.

Thủ trưởng các sở ban ngành, Chủ tịch UBND quận huyện, Chủ tịch UBND phường xã, thị trấn thực hiện niêm yết công khai đầy đủ tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC và tổ chức thực hiện đúng nội dung các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết đã được Chủ tịch UBND TP ban hành quyết định công bố.

TP.HCM cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật kịp thời, đầy đủ và chính xác trên Trang thông tin điện tử của UBND TP.HCM về các TTHC đã được Chủ tịch UBND TP công bố chuẩn hóa và đảm bảo thông tin TTHC của TP được công khai đầy đủ, chính xác và có hiệu lực.

Phan Diệu


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.