Quốc hội thông qua Luật Công an nhân dân: Khống chế số lượng tướng

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Công an Nhân dân (sửa đổi) - Ảnh: VPQH
Luật Công an nhân dân (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua quy định cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ sĩ quan công an như sau: Đại tướng - Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng - Thứ trưởng Bộ Công an, số lượng không quá 6; Trung tướng: Số lượng không quá 35; Thiếu tướng: Số lượng không quá 157.

Sáng 20.11, Luật Công an nhân dân (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua với 85,77% đại biểu tán thành.

Tại Điều 25, luật quy định cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan Công an Nhân dân như sau: Đại tướng: Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng - Thứ trưởng Bộ Công an. Số lượng không quá 6.

Trung tướng: Số lượng không quá 35; Thiếu tướng số lượng không quá 157. Trong đó, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ở địa phương được phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I và là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, diện tích rộng, dân số đông, số lượng không quá 11.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương: Số lượng không quá 3. Phó Cục trưởng, Phó Tư lệnh và tương đương của các đơn vị trực thuộc Bộ Công an quy định tại điểm c khoản 1 điều này, số lượng: 17 đơn vị, mỗi đơn vị không quá 4, các đơn vị còn lại mỗi đơn vị không quá 3. Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP.HCM số lượng mỗi đơn vị không quá 3.

Về số lượng cấp phó có cấp bậc hàm cấp tướng, theo quy định của Luật Công an nhân dân hiện hành thì có 2 đơn vị (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) có số lượng cấp phó có cấp bậc hàm cấp tướng không quá 4, cấp Tổng cục số lượng cấp phó không quá 5.

Do đó, để đáp ứng yêu cầu, UBTVQH đề nghị quy định số lượng cấp phó có cấp bậc hàm Thiếu tướng của 2 Bộ Tư lệnh và 15 đơn vị cấp Cục không quá 4, các đơn vị còn lại không quá 3.

Về biệt phái sĩ quan Công an nhân dân (Điều 29): Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với sĩ quan biệt phái được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 29 của Luật này.

Đối với luân chuyển sĩ quan nhằm mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có hai trường hợp. Trường hợp luân chuyển trong nội bộ ngành công an được thực hiện thông qua điều động, các chế độ, chính sách được thực hiện theo quy định của Luật này. Trường hợp luân chuyển ra ngoài ngành công an được thực hiện theo các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ. Do đó, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ như quy định của dự thảo Luật.

Về thủ tục phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm trong CAND, Luật quy định Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm cấp tướng. Việc phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm cấp tướng đối với sĩ quan CAND biệt phái theo đề nghị của cơ quan, tổ chức nơi được cử đến biệt phái và Bộ trưởng Bộ Công an. Thủ tục phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm sĩ quan cấp tá, cấp úy và hạ sĩ quan, chiến sĩ do Bộ trưởng Bộ Công an quy định.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2019. Các quy định về cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng; phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm cấp tướng; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức các chức vụ có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng có hiệu lực thi hành từ ngày 11.1.2019.

Lam Thanh


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.