Hà Nội thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công với 8 đơn vị

Hà Nội dự kiến áp dụng khoán kinh phí sử dụng xe công trên toàn thành phố từ 1.10.2017 - Ảnh minh hoạ
UBND TP.Hà Nội vừa ban hành quyết định thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công phục vụ công tác chung khi đi công tác đối với các chức danh lãnh đạo tại 8 đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố từ ngày 1.3.2017. Dự kiến áp dụng tại các cơ quan thuộc phạm vi quản lý từ 1.10.2017.

Đối tượng áp dụng thí điểm khoán xe ô tô công (xe công) gồm các chức danh lãnh đạo có tiêu chuẩn sử dụng xe công phục vụ công tác chung tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố gồm: Phó chủ tịch HĐND, UBND quận, huyện thí điểm. Thời gian thực hiện thí điểm kể từ ngày 1.3.2017.

Việc thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe công sẽ được áp dụng tại 8 đơn vị gồm 4 sở: Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh & Xã hội; 4 quận huyện gồm: Gia Lâm, Thanh Trì, Hà Đông, Long Biên.

Việc khoán kinh phí sử dụng xe công phục vụ công tác chung phải đảm bảo đúng đối tượng, không phát sinh tăng chi phí hành chính hằng năm, không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Khi các cơ quan, đơn vị thực hiện thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe, toàn bộ xe ô tô phục vụ công tác chung do các cơ quan, đơn vị đang quản lý, sử dụng sẽ thu hồi để sắp xếp, xử lý theo quy định, đảm bảo việc sử dụng xe tiết kiệm, hiệu quả.

Việc sắp xếp, xử lý số xe ô tô tại các cơ quan, đơn vị thực hiện thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe công: Giao Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan, đơn vị xem xét, báo cáo UBND thành phố thu hồi toàn bộ số xe ô tô phục vụ công tác chung tại các cơ quan, đơn vị nhận khoán để sắp xếp, xử lý đúng tiêu chuẩn, định mức quy định, báo cáo UBND thành phố quyết định trong quý 1 năm nay.

Theo quyết định khoán, có 2 phương án để các đơn vị lựa chọn là: Căn cứ yêu cầu công tác của từng chức danh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe công ban hành quyết định khoán kinh phí sử dụng xe ô tô cho từng chức danh đối với lãnh đạo thuộc diện áp dụng. Mức khoán kinh phí khi đi công tác tối đa là 9,3 triệu đồng/người/tháng.

Phương án thứ 2 là khoán theo nguyên tắc áp dụng đơn giá nhân với số km thực tế đi công tác. Mức đơn giá khoán được quy định là 13.000 đồng/km.

UBND TP.Hà Nội giao thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe công có trách nhiệm: Tổ chức triển khai thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công khai, minh bạch, hiệu quả, đồng thời, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ban hành các văn bản triển khai thực hiện: Quyết định thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô, trong đó, quy định rõ mức khoán cho từng chức danh, phương thức khoán, hình thức thanh toán; bổ sung nội dung khoán kinh phí sử dụng xe ô tô vào quy chế chi tiêu nội bộ và thực hiện thông báo công khai trong cơ quan, đơn vị. Chi trả số tiền khoán kinh phí sử dụng xe ô tô cho từng chức danh thực hiện khoán từ dự toán ngân sách cơ quan, đơn vị được giao hằng năm theo quy định hiện hành và hướng dẫn của Sở Tài chính.

Phối hợp Sở Tài chính rà soát số xe công hiện có tại cơ quan, đơn vị để sắp xếp, xử lý theo quy định. Chủ động bố trí, sắp xếp, giải quyết chế độ chính sách cho các lái xe ô tô theo quy định; phối hợp Sở Nội vụ để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong qúa trình thực hiện. Phối hợp Kho bạc Nhà nước Hà Nội để thực hiện thanh toán kinh phí khoán sử dụng xe ô tô cho các chức danh theo quy định. Báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe ô tô tại cơ quan, đơn vị trong thời gian thực hiện thí điểm, gửi Sở Tài chính trước ngày 1.9.2017, để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố theo quy định.

UBND TP.Hà Nội giao Sở Tài chính tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị, báo cáo UBND thành phố trước ngày 15.9.2017. Sau thời gian thực hiện thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công, Sở Tài chính đề xuất, trình báo cáo Thường trực Thành uỷ xem xét, quyết định phương án khoán xe công phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật để áp dụng triển khai tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Hà Nội, thời gian dự kiến áp dụng bắt đầu từ ngày 1.10.2017.

Nam Phong


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.