TP.HCM sẽ tinh giản hơn 2.000 công chức mỗi năm

TP.HCM sẽ giảm biên chế công chức, viên chức mỗi năm - Ảnh: Phan Diệu
Từ nay đến 2021, mỗi năm, TP.HCM sẽ tinh giảm biên chế từ 260 - 700 người làm việc trong đơn vị hành chính và giảm 1.800 người trong đơn vị sự nghiệp công lập. Như vậy, biên chế của TP.HCM sẽ giảm hơn 2.000 người mỗi năm.

Sở Nội vụ TP.HCM vừa có tờ trình gửi UBND TP.HCM báo cáo thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và bổ sung lộ trình tinh giản biên chế của thành phố.

Theo đó, từ nay đến năm 2021, TP.HCM sẽ giảm từ 1,5 - 2% biên chế công chức và số lượng người làm việc được giao. Trong đó, biên chế công chức năm 2018 dự kiến là 11.210 người, đến năm 2019 giảm còn 10.950 người (giảm 693 người). Từ 2019 - 2021, mỗi năm TPHCM giảm 260 người. Đến năm 2021 biên chế công chức dự kiến chỉ còn 10.430 người.

Đối với khối sự nghiệp, TP.HCM sẽ đẩy mạnh xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp nhằm giảm số lượng người làm việc cho phù hợp với thực tế nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu về giáo dục, y tế cho người dân thành phố.

Căn cứ số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp được Trung ương giao, UBND TP.HCM sẽ trình HĐND TP.HCM giảm 1,5% số người. Cụ thể, năm 2018 số lượng là 119.976 người, đến năm 2021 giảm còn 114.576 người. Bình quân mỗi năm thành phố sẽ giảm 1.800 người.

Cũng theo tờ trình, TP.HCM sẽ sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập của từng ngành, lĩnh vực. Đồng thời, cơ cấu lại hoặc giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động không hiệu quả. Trường hợp cần thiết phải thành lập mới đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị đó phải tự đảm bảo toàn bộ về tài chính, trừ trường hợp phải thành lập mới để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu.

Đáng chú ý, TP.HCM sẽ thực hiện đánh giá, phân loại viên chức hàng năm để đưa ra khỏi đội ngũ những người 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ. Cạnh đó, thành phố thực hiện nghiêm chỉ tiêu về số lãnh đạo cấp phó. Việc sắp xếp lại, số cấp phó ở các đơn vị sự nghiệp công lập do sáp nhập, hợp nhất có thể cao hơn quy định nhưng khi có cấp phó nghỉ hưu hoặc điều chuyển công tác thì không bổ sung.

Trong thời hạn tối đa 3 năm kể từ ngày sáp nhập, hợp nhất, đơn vị phải có giải pháp điều chuyển, sắp xếp lại cấp phó. Trường hợp điều chuyển giữ chức vụ thấp hơn thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ đến hết thời hạn bổ nhiệm.

Đặc biệt, Sở Nội vụ cũng yêu cầu rà roát, sắp xếp, cơ cấu lại và tinh giản biên chế đối với các chức danh kế toán, y tế học đường tại các trường mầm non, phổ thông và các chức danh lái xe, bảo vệ, nhân viên phục vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Phan Diệu


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.