TP.HCM làm rõ trách nhiệm người đứng đầu các dự án chậm quyết toán

TP.HCM đang đẩy nhanh việc quyết toán hồ sơ các dự án hoàn thành từ năm 2005 đến năm 2014 - Ảnh: Internet
UBND TP.HCM đã yêu cầu các sở ngành, quận huyện, các tổng công ty, công ty của thành phố xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2005 đến năm 2014.

Theo đó, thành phố yêu cầu làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đối với việc chậm trễ xử lý dứt điểm quyết toán các dự án do thiếu hồ sơ. Đưa nội dung thực hiện công tác xử lý dứt điểm quyết toán các dự án do thiếu hồ sơ làm cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua, khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể có liên quan.

Đồng thời, tiến hành rà soát tất cả các dự án đã hoàn thành và các dự án dừng thực hiện vĩnh viễn từ năm 2005 đến năm 2014 chưa phê duyệt quyết toán hoặc chưa làm thủ tục tất toán tài khoản với Kho bạc nhà nước.

Đối với các dự án, hạng mục, gói thầu đã được các cơ quan thanh tra, Kiểm toán Nhà nước cần thực hiện thanh tra, kiểm toán đầy đủ các nội dung về các loại chi phí, các đơn vị có thẩm quyền tổ chức thẩm tra, phê duyệt quyết toán trên cơ sở kết quả thanh tra, kiểm toán.

Đối với các dự án thuộc nhóm 1 (không có hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công), chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị thi công, tư vấn xác nhận việc thất lạc hồ sơ, không tìm được; cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm tra, phê duyệt quyết toán trên cơ sở hồ sơ hiện có.

Đối với các dự án thuộc nhóm 2 (hồ sơ trình duyệt quyết toán theo quy định phải là bản chính hoặc bản sao, tuy nhiên hồ sơ hiện có chỉ là các bản photo), chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện các giải pháp, biện pháp phù hợp để xác định tính chính xác của số liệu, nội dung của bản photo, đóng dấu xác nhận vào hồ sơ, chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung hồ sơ; cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm tra, phê duyệt quyết toán trên cơ sở hồ sơ hiện có.

Đối với các dự án không có hồ sơ nghiệm thu, tùy theo trường hợp, chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với đơn vị tư vấn xác nhận việc đã lập biên bản nghiệm thu bộ phận nhưng thất lạc, không tìm được hoặc hoàn thiện các nội dung công việc đảm bảo chất lượng để lập biên bản nghiệm thu hoàn thành làm cơ sở thẩm tra, phê duyệt quyết toán.

Trường hợp biên bản nghiệm thu hoàn thành bị thất lạc, thành phố yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với đơn vị tư vấn và các cơ quan có liên quan xác nhận việc đã nghiệm thu hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng nhưng bị thất lạc. Trường hợp thiếu các biên bản nghiệm thu bộ phận, thiếu biên bản nghiệm thu hoàn thành dự án đưa vào khai thác, sử dụng thì thực hiện tất toán tài khoản theo số dư trên tài khoản của dự án.

Đối với các dự án thất lạc hồ sơ pháp lý, dự toán, hợp đồng..., không đủ điều kiện để quyết toán, đơn vị thẩm tra phê duyệt quyết toán phối hợp với chủ đầu tư, thực hiện tất toán tài khoản theo số dư trên tài khoản của dự án.

Đối với các dự án không đủ điều kiện để quyết toán, thực hiện tất toán tài khoản theo số dư trên tài khoản của dự án, đơn vị thẩm tra phê duyệt quyết toán phối hợp với chủ đầu tư, Kho bạc nhà nước và các đơn vị khác có liên quan lập biên bản tình trạng hồ sơ.

Phan Diệu


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.